Vraag en antwoord

Is mijn huis geschikt?

Een huis voorzien van zonnepanelen is niet altijd mogelijk. De ligging, het dak zelf en de ruimte om het huis spelen allemaal een rol. Kunt u de volgende vragen allemaal met ‘ja’ beantwoorden? Dan is uw dak geschikt voor zonnepanelen.

  1. Bent u eigenaar van uw huis en dak?
  2. Is de dakconstructie stabiel genoeg (oftewel is het dak niet te oud en wel stevig genoeg om de zonnepanelen minimaal 25 jaar te dragen)?
  3. Uw huis maakt geen deel uit van een beschermd stads- of dorpsaangezicht (Check dit hier)?
  4. Ligt uw dak tussen oost en west? Hoe meer op het zuiden hoe beter!
  5. Heeft uw dak overdag (veel) direct zonlicht? Dus weinig last van schaduw.
  6. Heeft u ruimte voor minimaal 8 zonnepanelen op uw schuine dak? (dat is ongeveer 15 m2)

Moet mijn dak op locatie opgemeten worden?

Nee dat hoeft niet. Zonneplan voert de metingen van uw dak altijd op afstand uit, met behulp van luchtfoto's. Deze foto's geven een nauwkeurigere weergave van uw situatie, omdat ze de situatie over verschillende jaren en in verschillende seizoenen weergeven. Wanneer er op locatie gekeken wordt, is dit slechts een momentopname. Zonneplan kan op basis van de luchtfoto's uw dak nauwkeurig opmeten. In uitzonderlijke gevallen, wanneer er toch twijfels zijn over de situatie, kan Zonneplan alsnog een schouwing op locatie uitvoeren.

Wie komt mijn zonnepanelen installeren?

Zonneplan beschikt over een landelijk dekkend netwerk van erkende installateurs. Zo zetten we bijna altijd lokale installateurs in, een voordeel hiervan is dat zij bij problemen snel ter plaatse kunnen zijn. De installateurs hebben allemaal ervaring met het plaatsen van zonnepanelen en zullen de installatie professioneel en verzorgd uitvoeren. Alle installateurs zijn VCA-gecertificeerd.

Hoe werkt het met terugleveren?

Op zonnige dagen, als u zelf niet thuis bent of weinig elektriciteit gebruikt, is het goed mogelijk dat er meer energie wordt opgewekt dan dat er gebruikt wordt. Er ontstaat dan een energie-overschot. Doordat uw zonnepanelen gekoppeld zijn aan uw energiemeter, wordt dit overschot automatisch teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. In Nederland geldt het principe dat teruggeleverde energie mag worden afgetrokken van de afgenomen energie. Dit tegen elkaar wegstrepen, wordt salderen genoemd. Wordt er meer teruggeleverd dan afgenomen? Dan krijgt u een vergoeding voor de extra geleverde energie, maar let op: deze vergoeding is vrij laag. De vergoeding is minimaal 70% van de prijs en dat is ca. € 0,06 per kWh. Aangezien deze vergoeding lager is dan de kostprijs voor uw zelfgeproduceerde energie, adviseert Zonneplan om niet meer stroom op te wekken dan u zelf verbruikt. Hieronder ziet u in een rekenvoorbeeld hoe het salderen werkt.

Verschil tussen polykristallijne (blauwe) en monokristallijne (zwarte) zonnepanelen

Het enige wezenlijke verschil tussen poly- en monokristallijne panelen is dat de zwarte monokristallijne zonnepanelen een iets hogere efficiëntie hebben dan de blauwe polykristallijne zonnepanelen. Dit houdt in dat de zwarte zonnepanelen in principe in staat zijn om meer opbrengst per vierkante meter te halen uit zonne-instraling. Maar, op hele warme, zonnige dagen is dit niet het geval. Als de buitentemperatuur boven de 25 graden is, gaat de opbrengst van de panelen achteruit. In dit geval zou een blauwe paneel iets meer opbrengen dan een zwart paneel. Dit is in Nederland gemiddeld maar 26 dagen in het jaar, we zien daarom dat de verschillen in opbrengst tussen poly- en mono-kristallijne panelen over het jaar gemeten klein zijn. De blauwe zonnepanelen hebben over het algemeen een efficiëntie van 15-16% en de zwarte zonnepanelen hebben over het algemeen een efficiëntie van 17%. Omdat de zwarte zonnepanelen het net iets beter doen én over het algemeen een beter aanzicht hebben op het dak, bieden wij alleen deze zonnepanelen aan.

Zijn mijn zonnepanelen helemaal zelfvoorzienend?

In Nederland loont het nog niet om een zonnepanelensysteem te installeren dat niet aan het vaste elektriciteitsnet is gekoppeld. De reden hiervoor is dat het opslaan van energie nog niet rendabel te realiseren is. Omdat zonnepanelen ’s nachts, in de winter en op zeer bewolkte dagen minder tot geen energie opwekken, is het noodzakelijk om een ‘back-up-systeem’ te hebben. In theorie zou dit een batterij of accusysteem kunnen zijn. Maar het is een zeer hoge investering om accu’s te plaatsen die genoeg energie kunnen opslaan om lange periodes zonder eigen energieopwekking te overbruggen. Vandaar dat hier in Nederland het bestaande elektriciteitsnet voor gebruikt wordt. Wanneer u zelf geen energie opwekt en het wel nodig heeft, kunt u dit gewoon van het net afnemen, precies zoals in de situatie voordat u zonnepanelen installeerde.

Bij welke energiemaatschappij moet ik aangesloten zijn?

Dit maakt niet uit. In Nederland geldt namelijk de salderingsregeling. Bij wet is geregeld dat u als afnemer dezelfde prijs, inclusief belastingen en transportkosten, voor teruggeleverde energie ontvangt, als dat u betaalt voor de energie die u van de energiemaatschappij afneemt. In de elektriciteitswet staat verder dat het terugleveren van zelf opgewekte energie tot 5000 kilowattuur zonder meer mogelijk moet zijn. Dit is landelijke wetgeving en alle energiemaatschappijen moeten zich hieraan houden. De ervaring leert echter, dat niet alle energiemaatschappijen alles goed hebben geregeld. Het kan dan zo zijn dat bij uw jaarlijkse afrekening de opgewekte energie niet wordt meegenomen, omdat de systemen van energiemaatschappijen dit niet goed verwerken. Let daarom altijd goed op dat uw energierekening helemaal klopt.

Moet ik mijn zonnepanelen onderhouden en schoonmaken?

Over het algemeen hebben zonnepanelen weinig onderhoud nodig. Er zitten geen bewegende delen in de installatie, die kunnen zorgen voor problemen. Daarnaast worden de panelen niet snel vies. De panelen blijven schoon doordat ze schuin worden geplaatst. De hellingshoek zorgt ervoor dat bij elke regenbui de zonnepanelen weer mooi schoonspoelen. Voor zonnepanelen die dicht bij een drukke weg staan, kan het nuttig zijn om af en toe de panelen schoon te maken met kalkvrij water. Dit hoeft echter alleen wanneer de opbrengst substantieel terugloopt in bijvoorbeeld lange droge periodes. Kijk voor meer informatie over onderhoud op onze pagina zonnepanelen onderhouden.

Is het nuttig om de zonnepanelen met de zon te laten meedraaien?

Het is een logische gedachte om uw zonnepanelen met de zon mee te laten draaien door middel van een draai- en kantelbare installatie. Zo draaien de zonnepanelen altijd mee met de zon en in de juiste hellingshoek. In de praktijk valt de opbrengst echter tegen, het loont zich helaas niet. Vooral met de huidige prijzen van de beweegbare opstelling kunt u beter een extra paneel aanschaffen. Zo heeft u ook de gewenste extra opbrengst. daar komt nog bij dat in tegenstelling tot immobiele zonnepanelen heeft een beweegbare installatie wel veel onderhoud nodig.

Kost het produceren van zonnepanelen niet meer energie dan dat ze besparen?

Het fabriceren, vervoeren en installeren van zonnepanelen kost natuurlijk energie. Helaas wordt de energie die hiervoor gebruikt wordt, vaak opgewekt in kolencentrales. Maar er is ook goed nieuws: de energie die nodig is voor productie van zonnepanelen wordt in anderhalf tot drie jaar opgewekt door diezelfde panelen. Aangezien de zonnepanelen minimaal 25 jaar meegaan, is dit meer dan voldoende tijd om meer duurzame energie op te wekken en zo dus alsnog de CO2-uitstoot drastisch te verminderen!

Worden zonnepanelen gerecycled?

De meeste onderdelen van zonnepanelen kunnen worden gerecycled. Zo wordt het silicium uit zonnepanelen versmolten met nieuw silicium voor nieuwe zonnepanelen. Ook het glas en het aluminium kunnen gerecycled worden. Al met al is het mogelijk om 96% van het zonnepaneel te recyclen. Meer weten over het recyclen van zonnepanelen? Lees het op onze pagina over zonnepanelen aan het einde van hun leven.