Terugleverkosten

Annelies Pierik

Annelies Pierik

Laatst bewerkt:

Energieleveranciers die vaste contracten aanbieden hanteren terugleverkosten voor klanten die zonnepanelen bezitten. Lees verder als je benieuwd bent wat dit voor jou betekent, wat terugleverkosten precies zijn en of zonnepanelen nog steeds rendabel zijn.

Wat zijn terugleverkosten?

Door de toename van zonne- en windenergie wordt het stroomnet steeds vaker overbelast, wat leidt tot extra kosten voor energieleveranciers die vaste contracten aanbieden. Deze extra kosten worden aan klanten met zonnepanelen doorberekend in de vorm van terugleverkosten, je betaalt een bedrag voor de hoeveelheid kWh die je teruglevert. Hoe meer je teruglevert hoe meer je gaat betalen.

Deze kosten bestaan uit hogere inkoopkosten, hogere onbalanskosten en kosten die veroorzaakt worden door de salderingsregeling. Energieleveranciers geven aan dat deze kosten te hoog worden en laten klanten inmiddels terugleverkosten betalen voor de zonne-energie die zij terugleveren.

De hoogte van deze kosten wordt bepaald aan de hand van schalen, of het wordt ‘verstopt’ in een verhoging van het vastrecht of het niet uitkeren van een welkomstbonus.

Deze terugleverkosten worden in rekening gebracht om de stijgende kosten van energieleveranciers te compenseren, zeggen deze energieleveranciers zelf.

Waarom rekenen energieleveranciers terugleverkosten?

Het voorspellen van het weer, met name de hoeveelheid zonlicht, is erg lastig. Hierdoor is het moeilijk om de productie van zonne-energie nauwkeurig te bepalen. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor energieleveranciers die vaste contracten aanbieden:

 • Vaste energiecontracten: bij vaste energiecontracten worden vooraf afspraken gemaakt over de hoeveelheid energie die je over een bepaalde periode gaat verbruiken en tegen welke prijs. Voor eigenaren van zonnepanelen is er een groter risico op foutieve voorspellingen van energieopbrengst, omdat de energieopbrengst van je zonnepanelen varieert door bijvoorbeeld weersomstandigheden. Hierdoor moeten energieleveranciers risicomarges aanhouden bij vaste contracten om eventuele tekorten of overschotten op te vangen.
 • Balans op het net: netbeheerders zorgen er voortdurend voor dat het elektriciteitsnet in balans blijft om overbelasting te voorkomen. Doordat de zon moeilijk te voorspellen is, ontstaan er vaker onbalansproblemen. Dit leidt ertoe dat energieleveranciers onbalanskosten moeten betalen aan netbeheerders om deze fluctuaties te compenseren.

Daarnaast is er de salderingsregeling:

In het verleden, toen er weinig zonne-energie was, was het elektriciteitsnet stabiel en waren er weinig fluctuaties in energieprijzen. Het wegstrepen van opgewekte zonne-energie tegen verbruikte energie (salderen) was toen geen probleem.

Nu er meer zonne-energie beschikbaar is, zijn er grotere schommelingen in vraag en aanbod, en dus ook in energieprijzen. Energieleveranciers zijn verplicht om goedkope stroom die overdag wordt opgewekt weg te strepen tegen dure stroom die ‘s avonds wordt verbruikt, wat opnieuw extra kosten voor de leveranciers met zich meebrengt.

Hoe hoog zijn deze kosten?

Hoe hoog zijn nou die kosten als je energie teruglevert aan het net? Dit verschilt per energieleverancier en hoeveel je teruglevert.

Voor het gemak kijken we naar drie leveranciers die al terugleverkosten hebben geïntroduceerd: Vattenfall, Essent en Eneco. Ervan uitgaand dat je ongeveer 2500 kWh teruglevert, moet je bij deze energieleveranciers de volgende terugleverkosten betalen:

 • Vattenfall: €267,00 per jaar
 • Essent: €341,28 per jaar
 • Eneco: €287,50 per jaar

De meeste energieleveranciers werken met staffels of schalen. De kosten kunnen dus hoger of lager uitvallen afhankelijk van hoeveel je teruglevert. Door deze kosten is het nog maar de vraag of een vast contract met zonnepanelen op termijn rendabel blijft.

Er zijn ook andere berekenmethodes voor terugleverkosten; energieleveranciers hanteren verschillende methodes om terugleverkosten te berekenen. Naast de eerder genoemde staffels, heb je ook kosten per kWh en een hoger vastrecht.

Rekenvoorbeelden

Omdat elke energieleverancier andere terugleverkosten hanteert, is het lastig om rekenvoorbeelden te geven. Daarom hebben we een onderzoek gedaan op basis van de terugverdientijd, waarbij berekend is:

 • de terugverdientijd van zonnepanelen met een vast of variabel contract zonder terugleverheffing
 • de terugverdientijd van zonnepanelen van een vast of variabel contract met terugleverheffing
 • de terugverdientijd van zonnepanelen met een dynamisch contract

 

Lees hier het volledige onderzoek.

Wat verandert er in jouw situatie?

 • Ik heb zonnepanelen en een vast energiecontract

  Bij vrijwel alle energieleveranciers die vaste contracten aanbieden, zal je terugleverkosten gaan betalen. De kans is groot dat je hier dan al een bericht over hebt ontvangen van je leverancier. De terugleverkosten gaan in op het moment dat je vaste tarieven aflopen. Loopt je contract nog 1,5 jaar? Dan zal je pas over 1,5 terugleverkosten gaan betalen.

 • Ik heb zonnepanelen en een variabel energiecontract

  Bij vrijwel alle energieleveranciers die variabele contracten aanbieden, zal je terugleverkosten gaan betalen. De kans is groot dat je hier dan al een bericht over hebt ontvangen van je leverancier. De terugleverkosten gaan in op het moment dat je huidige tarieven aflopen. Veranderen je energieprijzen elk kwartaal? Dan zal je in het kwartaal van je eerste prijswijziging terugleverkosten gaan betalen.

  Let op: dit kan per energieleverancier verschillen. Check daarom goed wat de leverancier hiet zelf over zegt. Vaak hebben ze hier op hun website meer informatie over, of hebben ze al een brief en/of mail gestuurd met het nieuws dat ze terugleverkosten introduceren.

 • Ik heb zonnepanelen en een dynamisch energiecontract

  Dan verandert er voor jou helemaal niks. Met een dynamisch energiecontract betaal je geen terugleverkosten, en dat zal zo blijven. In plaats van terugleverkosten betalen, ontvang je van de leverancier de dynamische elektriciteitsprijs voor de stroom die je teruglevert. Deze prijs geldt zowel voor de stroom die je afneemt als voor de stroom die je teruglevert aan het net.

 • Ik heb geen zonnepanelen

  Dan verandert er in principe niks. Doordat zonnepanelen-bezitters terugleverkosten betalen, kan het zijn dat voor jou de stroomprijzen dalen. Maar alsnog blijven de prijzen ook afhankelijk van wat er op de energiemarkten gebeurt. Er kan dus niks met zekerheid worden voorspeld.

Blijven zonnepanelen rendabel met terugleverboetes?

Ondanks dat steeds meer energieleveranciers terugleverboetes hanteren en dit de terugverdientijd van zonnepanelen langer maakt, is het aanschaffen van zonnepanelen nog steeds een goede investering. Vooral met een dynamisch energiecontract. Zo betaal je met een dynamisch energiecontract van Zonneplan geen terugleverkosten en de stroom die je direct zelf gebruikt blijft zowel groen als gratis.

De terugverdientijd van zonnepanelen met een dynamisch energiecontract is gemiddeld 4,4 jaar. Mocht je meer willen weten, lees dan ons onderzoek over de impact van terugleverkosten op de terugverdientijd van zonnepanelen. Met een dynamisch energiecontract profiteer je dus optimaal, aangezien je hierbij op een eerlijke manier saldeert en geen terugleverkosten hoeft te betalen. Wat ons betreft het beste energiecontract voor zonnepanelen.

Onderzoek van ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de terugleverkosten van vier grote energieleveranciers – Budget Energie, Vattenfall, Eneco en Engie – onderzocht. Huishoudens met zonnepanelen veroorzaken hogere kosten voor deze leveranciers door hogere inkoopkosten, onbalanskosten en kosten als gevolg van de salderingsregeling.

De ACM concludeert dat de tarieven voor deze huishoudens eerlijk zijn en in overeenstemming met de wet, zonder dat de leveranciers extra winst maken. Hierbij is gekeken naar de hoogte van de terugleverkosten en de manieren waarop deze in rekening worden gebracht. Wel merkt de ACM op dat de verschillende manieren waarop tarieven worden berekend het lastig maken voor consumenten met zonnepanelen om contracten te vergelijken. Daarom roept de ACM op tot betere vergelijkbaarheid van contracten.

De ACM blijft de terugleverkosten monitoren en zal indien nodig aanvullend onderzoek doen om de transparantie in de markt te waarborgen.

Terugleverkosten verlagen

Er zijn twee manieren om terugleverkosten te verlagen. Je kunt, na afloop van jouw contractdatum, overstappen naar een leverancier met lagere terugleverkosten of overstappen naar een dynamisch energiecontract (zodat je helemaal geen terugleverkosten betaalt). Een andere manier is, als je al met de kosten te maken krijgt, om je eigen zonnestroom zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Zo hoef je minder terug te leveren, en dus minder te betalen.

Welke energieleveranciers hanteren terugleverkosten?

Vandebron begon in 2023 als eerste met het hanteren van terugleverkosten. Inmiddels brengen vrijwel alle energieleveranciers die een vast contract aanbieden extra kosten in rekening. Voorbeelden van energieleveranciers die vaste terugleverheffingen hanteren zijn:

 • Eneco
 • Essent
 • Engie
 • Gewoon Energie
 • Innova Energie
 • Budget Energie
 • Mega
 • Oxxio
 • Pure Energie
 • United Consumers
 • Vattenfall
 • Vrijopnaam
 • Powerpeers

Daarnaast zijn er nog leveranciers die de terugleverheffingen stiekem verwerken in het vastrecht of geen welkomstbonus aanbieden voor klanten met zonnepanelen. We hebben een overzicht gemaakt met hoe hoog de terugleverkosten per energieleverancier zijn.

Kortom, als je zonnepanelen hebt, betaal je altijd meer bij een vast contract in vergelijking met niet-zonnepaneel eigenaren.

Welke energieleveranciers hanteren géén terugleverkosten?

Zoals eerder benoemd hanteren energieleveranciers die vaste energiecontracten aanbieden allemaal extra kosten voor klanten met zonnepanelen. De energieleveranciers die geen terugleverkosten hanteren bieden dynamische energiecontracten aan. Bij een dynamische energiecontract, van bijvoorbeeld Zonneplan, lever je opgewekte stroom terug tegen de huidige uurprijzen.

Dit betekent dat de vergoeding die je krijgt voor de teruggeleverde stroom varieert bij een dynamisch energiecontract. Doordat je altijd tegen de huidige marktprijs teruglevert maakt de energieleverancier geen onverwacht hoge kosten. Hierdoor zal Zonneplan dan ook nooit terugleverkosten invoeren.

Zonneplan app die het energieverbruik laat zien

Veelgestelde vragen

 • Hoe zat het ook alweer met de salderingsregeling?

  De salderingsregeling voor zonnepanelen staat onder druk. Wordt hij afgebouwd of blijft hij bestaan? In februari (2024) stemde de Eerste Kamer nog tegen het afschaffen van de salderingsregeling. Toch wil de nieuwe coalitie (PVV, NSC, VVD en BBB) de salderingsregeling op 1 januari 2027 in één keer afschaffen. Op onze salderen-pagina vind je de laatste ontwikkelingen terug.

 • Gaat Zonneplan ooit terugleverkosten introduceren?

  Nee. Met een dynamisch energiecontract van Zonneplan krijg je nooit te maken met terugleverkosten.

 • Worden terugleverkosten ooit weer afgeschaft?

  Als het aan het kabinet ligt, mogen terugleverkosten niet meer in rekening worden gebracht op het moment dat de salderingsregeling niet meer bestaat. We kunnen er dus vanuit gaan dat terugleverkosten worden afgeschaft op het moment dat de salderingsregeling niet meer bestaat.

Annelies Pierik

Annelies Pierik

Content specialist

Annelies Pierik is een van de auteurs op de website van Zonneplan. Zij heeft veel kennis over onder andere zonnepanelen, thuisbatterijen en dynamische energie.

Opgeleid in de Zonneplan Academy