Zonnepanelen

5 vragen (en antwoorden) over de terugleververgoeding

4 min lezen.
Frank Breukelman
Frank Breukelman
26 augustus 2022

Er is momenteel veel te doen om de terugleververgoeding voor zonnestroom. Diverse grote energieleveranciers hebben deze onlangs flink teruggeschroefd. Wat betekent dit voor de gemiddelde zonnepanelenbezitter op jaarbasis? En hoe zit het wanneer je gebruikmaakt van Zonneplan Energie? We beantwoorden hier de vijf belangrijkste vragen over de terugleververgoeding.

Vraag 1: wat is de terugleververgoeding?

De terugleververgoeding is het bedrag dat je krijgt voor je overschot aan zonnestroom, ná toepassing van de salderingsregeling. Een voorbeeld: je wekt op jaarbasis 3500 kilowattuur zonnestroom op en verbruikt in totaal 3000 kilowattuur. Dan heb je een overschot van 500 kilowattuur, waarvoor je energieleverancier jou een terugleververgoeding moet betalen. Het bedrag moet wettelijk gezien ‘redelijk’ zijn: een tamelijk vaag en vrijblijvend begrip.

Vraag 2: wat is er nu aan de hand?

Enkele grote energieleveranciers hebben deze vaste vergoeding flink teruggeschroefd. Zo betaalt Eneco nu nog maar 9 cent in plaats van 56,5 en bij Essent krijg je met 5,5 cent nog een stuk minder. Klanten met zonnepanelen zijn daarover verbolgen, omdat de energieprijzen juist sterk gestegen zijn. Voorgenoemde energiebedrijven stellen echter dat deze vergoedingen ‘marktconform’ zijn en vinden dat er bovendien zoveel vraag naar zonnepanelen is, dat een financiële prikkel in de vorm van een hoge terugleververgoeding niet meer nodig is.

Vraag 3: hoeveel kost een lagere vergoeding mij op jaarbasis?

Deze vraag is echt alleen per individuele situatie te beoordelen. Het hangt er immers maar net van af hoeveel stroom je op jaarbasis opwekt en hoeveel je verbruikt. Zijn deze twee getallen exact gelijk aan elkaar of ligt je verbruik hoger dan je opwek? Dan is een terugleververgoeding voor jou niet van toepassing. Het gaat immers alleen over overschotten aan teruggeleverde stroom.

Verder geeft de tabel hieronder een indicatie voor een situatie waarin de terugleververgoeding is teruggelopen van 56,5 cent naar 9 cent. Links in de verticale as zie je het jaarlijkse stroomverbruik van een huishouden in kilowatturen, in de horizontale as staat de opbrengst van zonnepanelen, ook in kilowatturen. Zo zie je dat er in vijftien van de vijfentwintig voorbeeldsituaties niets verandert. Alleen in de situaties met een hogere opwek dan verbruik neemt de terugleververgoeding af. Bij een overschot van 2000 kilowattuur kan dit verschil oplopen tot liefst 950 euro.

Met zo’n enorm overschot zullen de meeste huishoudens met zonnepanelen niet te maken hebben. Jarenlang was immers het credo: neem zonnepanelen die jouw jaarverbruik aan stroom kunnen opwekken, niet meer. Dat verandert echter steeds meer naarmate mensen van plan zijn (in de toekomst) elektrisch te gaan rijden, een warmtepomp willen aanschaffen of wellicht straks een thuisaccu. Mocht je dat toch al van plan zijn en je hebt de financiële mogelijkheden is het wellicht aan te raden om niet langer te wachten met een dergelijke investering, omdat je daarmee je overschot aan zonnestroom kunt verminderen.

Vraag 4: hoeveel betaalt Zonneplan aan terugleververgoeding?

Wie gebruikmaakt van slimme energie van Zonneplan heeft niet te maken met een vast bedrag aan terugleververgoeding. Een energiecontract bij Zonneplan betekent immers energie tegen marktprijzen en dat geldt zowel voor afname als voor teruglevering. Kortom: heb je zonnepanelen en een dynamisch energiecontract bij Zonneplan én lever je op jaarbasis meer stroom terug dan je afneemt? Dan is je terugleververgoeding afhankelijk van de momenten waarop je de stroom terugleverde en wat tijdens die uren de stroomprijs was. Je krijgt dus exact terug wat de stroom op het moment van terugleveren op de markt waard was.

Nu is het zo dat de prijs voor stroom in de middaguren vaak lager ligt dan bijvoorbeeld ‘s ochtends en ‘s avonds, aangezien veel mensen overdag niet thuis zijn waardoor de vraag naar stroom lager ligt. Kortom: de gemiddelde prijs waarvoor je teruglevert ligt in veel gevallen lager dan de prijs waarvoor je buiten je zonuren om stroom van het net gebruikt. Desondanks liggen de uurprijzen ‘s middags aanzienlijk hoger dan de vaste terugleververgoedingen van de traditionele energiebedrijven, zoals in de grafiek hieronder te zien is.

De grafiek laat zien dat de uurprijzen en daarmee de terugleververgoedingen aan het eind van de ochtend/begin van de middag én aan het eind van de middag hoger dan rond 13:00 à 14:00 uur. Dat maakt terugleveren op basis van dynamische prijzen extra interessant voor huishoudens met een oost-westgeoriënteerd dak.

Vraag 5: hoe zit het met salderen?

Wanneer het gaat over terugleveren, gaat dit vaak in één adem samen met de term salderen. Belangrijk is echter te benadrukken dat dit echt twee zaken zijn die los van elkaar staan.

Salderen is een belastinginstrument: over de periode van een jaar mag je de te betalen energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en btw van je afgenomen stroom verrekenen met je teruggeleverde stroom. Kortom: zijn je opbrengsten groter dan of gelijk aan je totale afname? Dan betaal je dat jaar geen belasting. Neem je meer af dan je opwekt? Dan betaal je over het verschil wel belastingen. Het percentage van de belasting dat je mag salderen wordt tussen 2025 en 2031 afgebouwd.

Heb je dus zonnepanelen en Zonneplan Energie? Dan is de stroom die je afneemt én die je teruglevert dus altijd gelijk aan de marktprijs tijdens dat uur. Zodoende betaal je maandelijks voor je daadwerkelijke verbruik. Het salderen doen we over je totale jaarverbruik. Om te voorkomen dat je in de winter een hoop energiebelasting moet betalen en in de zomer juist geld terugkrijgt, verdelen we de te betalen belasting evenredig over twaalf maanden, gebaseerd op je verwachte jaarverbruik. Aan het eind van het jaar wordt dit gecorrigeerd wanneer het verschil tussen opwek en verbruik anders blijkt te zijn dan vooraf verwacht.

76 vind ik leuks
Deel dit artikel:

Lees meer