Parallel of seriegeschakeld systeem

Vraagt u zich ook af wat het verschil is tussen een parallel- of serieel geschakeld zonnepanelen systeem? Een veel voorkomende vraag en daarom leggen we het graag uit! Maar first things first, welk systeem wordt gekozen hangt af van de omstandigheden waaronder de zonnepanelen moeten presteren:

Als er sprake is van schaduwwerking, verschillende hellingshoeken of meerdere dakvlakken, dan wordt meestal aangeraden het zonnepanelensysteem parallel te schakelen.

Seriegeschakeld systeem

Hoe werkt een seriegeschakeld systeem? Bij een seriegeschakelde zonnepaneleninstallatie vormen de zonnepanelen als het ware een ‘kring’ waarin de totale spanning opgeteld wordt. De opgewekte energie wordt dus door alle zonnepanelen naar de omvormer geleid. Dit systeem heeft twee belangrijke voordelen:

1. Minder verlies
De verschillende onderdelen van een zonnepanelensysteem, zoals cellen, kabels en connectoren hebben een weerstand binnen het systeem. Door deze weerstand kan warmteverlies optreden. Bij een hoge spanning verplaatst de energie zich sneller door het paneel. Door de snelheid treedt er minder verlies in het systeem op.

2. Eenvoudigere omzetting naar wisselstroom
De opgewekte energie (gelijkstroom) wordt door de omvormer omgezet in bruikbare wisselstroom. Een omvormer doet dit door snel te schakelen. De spanning wordt in een gelijkmatige beweging omgezet en de spanning wordt lager. Daardoor wordt de spanning goed verdeeld, zodat de apparaten in huis er gebruik van kunnen maken.

Wanneer kan een seriegeschakeld systeem gebruikt worden?

Seriegeschakelde systemen kunnen het best gebruikt worden wanneer er geen sprake is van schaduwvorming, meerdere dakvlakken of verschil in hellingshoeken. Wanneer er bijvoorbeeld wel schaduw valt op één van de panelen dan beïnvloed dat alle panelen in de serie. Als één paneel dus minder opwekt, kunnen de andere panelen hierdoor ook minder energie afleveren. Daarnaast kun je bij een seriegeschakeld zonnepanelensysteem ook niet de opbrengsten per paneel inzien.

Seriegeschakeld zonnepanelen-systeem

Parallel-geschakeld systeem met optimizers

Zonnepanelen parallel schakelen is eigenlijk het tegenovergestelde van een serieel geschakeld systeem. Een systeem met optimizers is ideaal wanneer één of enkele panelen structureel minder presteren dan de overige panelen in het systeem. Dit kan komen door bijvoorbeeld schaduwwerking of het gebruik van verschillende hellingshoeken. Met optimizers wordt in elk paneel afzonderlijk de gelijkspanning naar de omvormer geleverd, die het vervolgens omzet in wisselstroom. Het grote voordeel hiervan is dat de opbrengst van één paneel, geen invloed heeft op de opbrengst van de andere panelen.

Een parallel-geschakeld systeem is een duurdere oplossing dan een seriegeschakeld systeem. Daarom raden wij het alleen aan wanneer het door de omstandigheden echt nodig is.

Parallelschakeling zonnepanlen-systeem

Meer weten over een zonnepanelen systeem en omvormers? U leest het hier: