Kenniscentrum

Parallel of seriegeschakeld systeem

Altijd een passende zonnepanelensysteem voor jouw dak

Robin Hultink
Door: Robin Hultink

Iedere daksituatie is uniek. Het kan zijn dat jouw dak de hele dag in de zon ligt, dat de boom naast je huis ervoor zorgt dat sommige zonnepanelen af en toe in de schaduw liggen of dat jouw panelen op verschillende dakvlakken liggen. Er zijn verschillende zonnepanelensystemen beschikbaar die afgestemd zijn op deze verschillende situaties waarin jouw zonnepanelen moeten presteren. Benieuwd met welk systeem de zonnepanelen in jouw daksituatie optimaal kunnen profiteren van de zon?

Seriegeschakeld systeem

Heb jij geen schaduwvorming op je dak en liggen je zonnepanelen op hetzelfde dak en in dezelfde hellingshoek? Dan is een seriegeschakeld systeem een passende optie voor jouw daksituatie. Bij een seriegeschakelde zonnepaneleninstallatie vormen de zonnepanelen als het ware een ‘kring’ waarin de totale spanning opgeteld wordt. De opgewekte energie wordt dus door alle zonnepanelen naar de omvormer geleid.

Een seriegeschakeld systeem heeft twee belangrijke voordelen:

1. Minder verlies: De verschillende onderdelen van een zonnepanelensysteem, zoals cellen, kabels en connectoren hebben een weerstand binnen het systeem. Door deze weerstand kan warmteverlies optreden. Bij een hoge spanning verplaatst de energie zich sneller door het paneel. Door de snelheid treedt er minder verlies in het systeem op.

2. Eenvoudigere omzetting naar wisselstroom: De opgewekte energie (gelijkstroom) wordt door de omvormer omgezet in bruikbare wisselstroom. Een omvormer doet dit door snel te schakelen. De spanning wordt in een gelijkmatige beweging omgezet en de spanning wordt lager. Daardoor wordt de spanning goed verdeeld, zodat de apparaten in huis er gebruik van kunnen maken.

Parallel-geschakeld systeem

Heb jij in jouw daksituatie last van schaduw op één van jouw panelen of staan jouw zonnepanelen op verschillende hellingshoeken? Dan is een seriegeschakeld systeem niet de beste optie voor jou, maar kan je beter voor een parallel-geschakeld systeem gaan.

Bij een serieschakeling kan het minder functioneren van één paneel, door bijvoorbeeld de schaduw of gebrekkige instraling van de zon, ten koste gaan van de opbrengst van alle andere panelen in de serie. Een parallel-geschakeld systeem werkt eigenlijk tegenovergesteld. In dit systeem is ieder zonnepaneel verbonden met een optimizer. Met deze optimizer wordt vanuit elk zonnepaneel de gelijkspanning afzonderlijk aan de omvormer geleverd, die het vervolgens omzet in wisselstroom. Een systeem met optimizers zorgt er dus voor dat zonnepanelen minder afhankelijk zijn van elkaar en ook optimaal blijven functioneren als één of enkele panelen structureel minder presteren.

Ons advies: Ga alleen voor een parallel-geschakeld systeem als jouw daksituatie hier écht om vraagt. Parallel-geschakelde systemen zijn namelijk een duurdere oplossing dan een seriegeschakeld systeem. Eén van onze persoonlijke adviseurs kijkt graag met jou mee welke optie het meest geschikt is voor jouw dak.