Parallel of seriegeschakeld systeem

Een zonnepanelenset kan parallel of serieel geschakeld worden. Wat wordt gekozen hangt af van de omstandigheden waaronder de zonnepanelen moeten presteren. Wanneer er sprake is van schaduwwerking, verschillende hellingshoeken of meerdere dakvlakken wordt aangeraden het zonnepanelensysteem parallel te schakelen.


Seriegeschakeld systeem

Wanneer er geen sprake is van schaduwvorming of verschil in hellingshoeken, is een seriegeschakeld zonnepanelensysteem gebruikelijk. Bij een seriegeschakelde zonnepaneleninstallatie, vormen de zonnepanelen een kring waarin de totale spanning opgeteld wordt. Een hoge spanning heeft twee belangrijke voordelen:

1. Minder verlies
De verschillende onderdelen van een zonnepanelensysteem, zoals cellen, kabels en connectoren hebben een weerstand binnen het systeem. Door deze weerstand kan warmteverlies optreden. Bij een hoge spanning, verplaatst de energie zich sneller door het paneel. Door de snelheid treedt er minder verlies in het systeem op.

2. Eenvoudigere omzetting naar wisselstroom
De opgewekte energie wordt door de omvormer omgezet in bruikbare wisselstroom. Een omvormer doet dit door snel te schakelen. De spanning wordt in gelijkmatige beweging omgezet en de spanning wordt lager en goed verdeeld zodat de apparaten in huis er gebruik van kunnen maken.

Het nadeel van een seriegeschakeld systeem is dat een defect, schaduw of vuil op één van de panelen alle panelen in de serie kan beïnvloeden. Ook is er geen inzicht in de opbrengst per zonnepaneel.


Parallel geschakeld systeem met optimizers

Een systeem met optimizers is ideaal geschikt wanneer één of enkele panelen minder gaan presteren dan de overige panelen in het systeem. Dit kan voorkomen door bijvoorbeeld schaduwwerking of het gebruik van verschillende hellingshoeken. Met optimizers wordt in elk paneel afzonderlijk de gelijkspanning naar de omvormer geleverd, die het vervolgens omzet in wisselstroom. Het voordeel hiervan is, dat als er met de opbrengst van één paneel iets gebeurd, dit geen invloed heeft op de andere panelen.

Een parallel geschakeld systeem is een duurdere oplossing dan een seriegeschakeld systeem. Daarom wordt aangeraden om het alleen toe te passen wanneer het door de omstandigheden echt nodig is.


Zie ook: Werking omvormer

Onderwerpen