Levensduur omvormer

Bij de aanschaf van zonnepanelen speelt de omvormer een belangrijke rol. De omvormer zet gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom. Onze zonnepanelenexperts adviseren altijd de meest geschikte omvormer voor uw situatie. Omdat een omvormer een essentieel deel is van uw zonne-installatie is de vraag: ‘Hoe lang gaat een omvormer mee?’ zeker niet onbelangrijk. Bij Zonneplan gaan de omvormers gemiddeld 8 tot 12 jaar mee. Dit betekent dat u tijdens de levensduur van de zonnepanelen de omvormer sowieso één keer moet vervangen: zonnepanelen gaan namelijk wel 25 jaar mee.

De juiste ruimte voor de omvormer

Waarom de levensduur verschilt per omvormer heeft ook te maken met externe factoren. Zo heeft de omgeving waarin hij hangt invloed op de levensduur. Een te hoge temperatuur en mindere ventilatie zijn geen topcondities voor omvormers. Zo is een kleine en stoffige plek minder geschikt dan een koele, geventileerde ruimte.

String omvormers (serieel geschakeld systeem)

Een omvormer is opgebouwd uit verschillende elektronische componenten. Wanneer één van de componenten in de omvormer zijn werking verliest, moet vaak de gehele omvormer vervangen worden. De kwaliteit van de verschillende onderdelen bepalen de levensduur van de omvormer. Leveranciers van omvormers geven verschillende garanties op omvormers. Bij het gebruik van een Zeversolar of SMA-omvormer kunt u er rekening mee houden dat de omvormer na de gebruikelijke 8 tot12 jaar vervangen moet worden.

Levensduur omvormer met optimizers (parallel geschakeld systeem)

Een omvormer van SolarEdge werkt met een optimizer per zonnepaneel. Optimizers maximaliseren de opbrengst van elk afzonderlijk zonnepaneel. De omvormer van SolarEdge bestaat uit minder technische componenten dan string omvormers. Hierdoor gaan de omvormers over het algemeen langer mee dan string omvormers. SolarEdge biedt dan ook standaard 12 jaar fabrieksgarantie op het systeem. De optimizers van SolarEdge hebben standaard een garantie van 25 jaar.

Levensduur omvormer

Zie ook: Garanties