Power Optimizers

Ligt een deel van uw zonnepanelen-systeem in de schaduw? Of is de instralingshoek van de panelen verschillend? Dan is het slim om gebruik te maken van Power Optimizers. Power Optimizers zorgen ervoor dat de opbrengst van elk afzonderlijk paneel altijd maximaal is. Doet één van de panelen het minder goed? Dan doen de andere panelen het wel gewoon optimaal. Dat is de kracht van de Power Optimizer.

Wat is een zonnepanelen optimizer?

Een optimizer is eigenlijk een MPP tracker, of wel een micro omvormer, waarmee elk zonnepaneel afzonderlijk wordt uitgelezen. De optimizers worden eenvoudig aangesloten op de standaard bekabeling van de zonnepanelen. Vervolgens worden ze aangesloten op de centrale omvormer. De centrale omvormer zet alle opgewekte gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom.

Wanneer is het slim om een optimizer te gebruiken?

Het is vooral handig om optimizers te gebruiken wanneer er sprake is van minder gunstige zonsituaties. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld als er schaduw op een aantal panelen valt of als er verschillende legrichtingen zijn. Als er een standaard seriegeschakeld zonnepanelensysteem wordt gebruikt in zo’n situatie dan zorgt dit voor minder rendement. Een seriegeschakeld systeem kun je vergelijken met een tuinslang. Vervuiling of schaduw op een van de zonnepanelen geeft hetzelfde effect als wanneer je met een voet op de tuinslang gaat staan: er komt veel minder water uit. Om dit effect tegen te gaan, worden de zonnepanelen voorzien van optimizers. Zo wordt elk zonnepaneel afzonderlijk uitgelezen. Als één zonnepaneel minder goed presteert, heeft dit niet direct invloed op de opbrengst van alle zonnepanelen.

​Betekent dit dat het altijd beter is om power optimizers te gebruiken?

Het antwoord op die vraag is simpel gezegd nee. Indien er geen sprake is van meerdere leg-richtingen en/of tijdelijke schaduw, dan is het gebruik van optimizers niet nodig. Wanneer de zon altijd op dezelfde gunstige manier op het dak valt, kiezen we voor een serie schakeling met één omvormer en 1 of 2 MPP trackers. Want in die situaties zijn de optimizers in verhouding te duur.

​Eerlijk advies over optimizers

Voor het beste advies houdt Zonneplan richtlijnen aan om te beoordelen of het gebruik van optimizers echt nodig is. Hieronder sommen we nog even voor u op wanneer wij adviseren power optimizers te gebruiken:

  • (Gedeeltelijke) schaduw op één of meerdere panelen, bijvoorbeeld door een pijpje, dakkapel of bomen.
  • Zonnepanelen die in verschillende richtingen gelegd zijn, bijvoorbeeld een oost-west opstelling.
  • Wanneer de instralingshoek van de panelen verschillend is, bijvoorbeeld bij het gebruik van verschillende daken/dakvlakken.

Power Optimizers

Zie ook: SolarEdge