Power Optimizers

De kracht van power optimizers

Power Optimizers zorgen ervoor dat de opbrengsten van elk afzonderlijk zonnepaneel maximaal zijn. Doet één van de panelen het minder goed door schaduwwerking of minder instraling van de zon? Dan blijven de andere panelen wel optimaal opbrengsten leveren. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Wij leggen je alles uit over de werking van deze optimizers.

Wat is een zonnepanelen optimizer?

Eigenlijk is een optimizer een MPP tracker, of wel een micro-omvormer. Ze worden eenvoudig aangesloten op de standaard bekabeling van de zonnepanelen en maken het mogelijk om de opbrengsten van elk zonnepaneel afzonderlijk uit te lezen. Vervolgens worden ze aangesloten op de centrale omvormer. De centrale omvormer zet alle opgewekte gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom.

Wanneer is het slim om een optimizer te gebruiken?

Wanneer er bij jouw dak sprake is van minder gunstige zonsituaties, zoals schaduw op een aantal van jouw panelen of panelen die verschillende legrichtingen hebben, is het verstandig om voor een parallel-geschakeld systeem met optimizers te gaan in plaats van een seriegeschakeld zonnepanelensysteem.

We leggen het verschil kort uit: Een seriegeschakeld systeem zou je kunnen vergelijken met een tuinslang. Vervuiling of schaduw op een van de zonnepanelen heeft hetzelfde effect als wanneer je met een voet op de tuinslang gaat staan: er komt minder water uit de tuinslang. Deze verminderde werking van je zonnepanelen wil je natuurlijk koste wat kost voorkomen. Dat doen de optimizers in een zonnepanelensysteem. Zij zorgen ervoor dat elk zonnepaneel afzonderlijk uitgelezen kan worden en het minder functioneren van één zonnepaneel niet direct invloed heeft op de opbrengsten van de andere zonnepanelen.

​Betekent dit dat het altijd beter is om power optimizers te gebruiken?

Simpel gezegd is het antwoord op deze vraag ‘nee’. Indien er geen sprake is van meerdere leg-richtingen en/of tijdelijke schaduw, dan is het gebruik van optimizers niet nodig. Wanneer de zon altijd op dezelfde gunstige manier op het dak valt, kiezen we voor een serieschakeling met één omvormer en 1 of 2 MPP trackers. In deze situaties zijn de optimizers in verhouding namelijk te duur.

​Eerlijk advies over optimizers

Om te zorgen dat wij onze klanten altijd het beste advies geven, houden wij vaste richtlijnen aan in het beoordelen of het gebruik van optimizers echt nodig is. Hieronder sommen we nog even kort op wanneer wij adviseren power optimizers te gebruiken:

  • Er valt (gedeeltelijke) schaduw op één of meerdere panelen, bijvoorbeeld door een pijpje, dakkapel of bomen.
  • Zonnepanelen die in verschillende richtingen gelegd zijn, bijvoorbeeld een oost-west opstelling.
  • Wanneer de instralingshoek van de panelen verschillend is, bijvoorbeeld bij het gebruik van verschillende daken/dakvlakken.