Flashtest

Zonneplan laat zonnepanelen uitvoerbaar testen om de kwaliteit te waarborgen. Een van de uitgevoerde testen is een flashtest. Het is namelijk mogelijk dat de zonnepanelen niet de opbrengst leveren die is aangegeven door de fabrikant. Met de flashtest worden de panelen getest op het uiteindelijke vermogen. Zonneplan koopt alleen zonnepanelen in die de flashtest met positieve resultaten hebben behaald. Bij de zonnepanelen van Zonneplan is na aanschaf flashdata voor u beschikbaar.


Standaard Test Condities

Tijdens de flashtest wordt het vermogen van de zonnepanelen gemeten in een zonnesimulator. De panelen worden in de simulator blootgesteld aan een instraling van 1000W/m2 (ook wel 1 zon genoemd). Daarnaast wordt de cel temperatuur constant gehouden op 25˚C en de luchtdruk op 1,5 atmosfeer. Deze flashtest test de stroom- en spanningswaarden van de panelen. Het resultaat van de test weerspiegelt het vermogen van het paneel, uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Bovengenoemde omstandigheden worden Standard Test Conditions genoemd, oftwel STC.Vermogen zonnepanelen

Elk zonnepaneel bestaat uit meerdere zonnecellen. Deze zonnecellen, gemiddeld 60 per paneel, hebben elk hun eigen vermogen. Als we het vermogen van elke zonnecel apart optellen, kom je uit op het totale vermogen van de zonnepaneel. Een zonnecel heeft een vermogen van ongeveer 4-5 watt. Nadat gemeten is hoeveel vermogen elk zonnecel heeft, worden de cellen met hetzelfde vermogen in dezelfde serie gezet. Deze series worden verdeeld in 250, 255, 260 etc. wattpiek zonnepanelen.

Uit de praktijk blijkt dat een zonnepaneel na productie vaak meer watts heeft. Zo zitten de zonnepanelen die Zonneplan levert gelijk op het aantal wattpiek en of 1-3% daarboven. Veel verschil tussen zonnepanelen in een serie kan overigens nadelig zijn. De stroom die door de panelen loopt, wordt namelijk beperkt door de cel met het laagste vermogen binnen de serie. Het is daarom essentieel dat de zonnepanelen binnen een serie van hetzelfde vermogen zijn, anders trekt de één de ander als het ware naar beneden. Door vooraf te berekenen wat de vermogens van de panelen zijn, kunnen de panelen met hetzelfde vermogen in de sectie worden geplaatst om de ideale opbrengst te genereren.


Zie ook

Zonneplan voert naast de flashtest ook andere testen uit. De panelen worden ook nog getest door onafhankelijke instellingen. Voor meer informatie over de verschillende testen, kunt u naar onze testpagina.