De Energiebespaarlening

Financieringsmogelijkheid voor energiebesparende aanpassingen in of aan jouw huis

Myrthe Flier
Door: Myrthe Flier

De Energiebespaarlening voor particulieren is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan je eigen huis te kunnen financieren. Afhankelijk van hoeveel energie je verbruikt, kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Investeer slim en maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis!

Goed om te weten:

 • Vergoedingsvrij vervroegd aflossen
 • Tot maximaal € 25.000 lenen (Zeer Energiezuinig Pakket +/Nul op de Meter tot maximaal € 65.000,-)
 • Rente 1,9% (looptijd 10 jaar) Kijk voor de meest actuele voorwaarden op www.energiebespaarlening.nl

Voorwaarden Energiebespaarlening

Belangrijkste voorwaarden:

 • je dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • het is een maand annuïteitenlening.
 • je kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 65.000,- lenen.
 • de aanvraag voor de Energiebespaarlening is 3 maanden geldig.
 • de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.

Energiebesparende maatregelen

 • alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst, uitgevoerd door een aannemer of installateur.
 • je kunt maximaal 75% van de lening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij). De overige 25% moet u investeren in een andere maatregel van de maatregelenlijst. Een voorbeeld: u leent in totaal € 20.000,- voor uw woning. U legt voor maximaal € 15.000,- (75%) zonnepanelen op uw dak. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld dakisolatie.
 • het is i.c.m. een lening van 20 jaar mogelijk om een warmtepomp te financieren, mits deze niet meer dan (één derde) / 33% van het leenbedrag bedraagt.
 • al uitgevoerde maatregelen kunnen niet worden meegenomen in de lening, tenzij deze maximaal twee maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum zijn uitgevoerd.

Leenbedragen en looptijd

 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening 7 jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening 10 jaar.
 • Voor bedragen van € 15.000,- tot € 25.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van 10, 15 of 20 jaar.
 • Voor bedragen tussen € 25.000,- en € 65.000,- (Zeer energiezuinig pakket en Nul op de Meter) geldt een looptijd van 15 jaar of 20 jaar.

Voordelen Energiebespaarlening

 • je betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.
 • het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • je kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
 • de Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.
 • geen afsluitkosten.

Stappenplan aanvragen Energiebespaarlening

Wil jij zonnepanelen kopen met de Energiebespaarlening? Bekijk het onderstaande stappenplan of kijk voor meer informatie op www.energiebespaarlening.nl

 • Stap 1 - Aanvraag van de Energiebespaarlening

  Je doet de leencheck en vult het online aanvraagformulier met persoonsgegevens in.

 • Stap 2 - Activeer account

  Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een e-mail met link naar uw Mijn-omgeving-account. Bij het inloggen in uw Mijn-omgeving verifieert Microsoft uw telefoonnummer d.m.v. een sms of telefonische bevestiging (gratis).

 • Stap 3 - Documenten uploaden

  Op basis van de BKR-toets en de door u verstrekte gegevens, beoordeelt het Warmtefonds of er een offerte gemaakt kan worden. In deze offerte met overeenkomst van geldlening staat: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage en de looptijd van de lening. Deze offerte vindt u terug in uw Mijn-omgeving. Upload in deze Mijn-omgeving alle opgevraagde documenten, zodat uw aanvraag goed kan worden beoordeeld. Als er geen offerte kan worden opgestuurd, ontvangt u hierover een bericht in uw Mijn-omgeving met de reden waarom er geen lening wordt verstrekt.

 • Stap 4 - Beoordeling en bevestiging aanvraag

  De documenten worden beoordeeld en gecontroleerd of de energiebesparende maatregelen voldoen aan de eisen van het Nationaal Warmtefonds.

  Let op: Je kunt maximaal 75% van het totale leenbedrag gebruiken voor zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij), de overige 25% dient voor een andere maatregel van de maatregelenlijst gebruikt te worden.

  • als je een lening afsluit ga je een financiële verplichting aan. Daarom moet jouw financiële situatie voldoende stabiel zijn om de extra maandlasten van de nieuwe lening, bovenop alle overige vaste lasten die je al hebt, te kunnen dragen. We kijken naar de hoogte van jouw inkomen, maar ook naar uw gezinssituatie en uw woon- en werksituatie. Lees hier hoe jouw aanvraag wordt beoordeeld.
  • bij een positieve beoordeling opent het Warmtefonds een bouwdepot met het leenbedrag. Hierover ontvang je een bevestiging per brief inclusief de declaratieformulieren.
  • bij een negatieve beoordeling stuurt het Warmtefonds u een brief met de reden waarom zij je geen lening kunnen verstrekken.
 • Stap 5 - Facturen

  Je mailt het Warmtefonds de factuur en het ingevulde declaratieformulier, zodat wij de aannemer/installateur kunnen uitbetalen.

Deel dit artikel: