Zonnepanelen kopen met Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een regeling die wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds van de overheid. Het fonds heeft een omvang van € 300 miljoen waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers en brengen de resterende € 225 miljoen in. Het fonds wordt ingezet om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren een gunstige Energiebespaarlening te bieden.

Gunstige voorwaarden

De Energiebespaarlening is een lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. De looptijd van de lening is afhankelijk van het leenbedrag. Tot een bedrag van € 5.000,- geldt een looptijd van zeven jaar. Voor een hoger bedrag is de looptijd 10 jaar. Voor bedragen vanaf €15.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van tien of vijftien jaar.

                                                                                                                                            bron: energiebespaarlening.nl  


* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.

** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.

*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Maatregelen

U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld woningisolatie, of een zonneboiler.

De Energiebespaarlening afsluiten

Stap 1: meldt u online aan via energiebespaarlening.nl  

Stap 2: van het Energiebespaarfonds ontvangt u bij de toewijzingsbrief een aanvraagformulier, checklist. U vult het aanvraagformulier in en verzamelt alle informatie die u nodig heeft volgens de checklist. Stuur het aanvraagformulier en alle benodigde informatie naar het Energiebespaarfonds.

Stap 3: uw aanvraag wordt in behandeling genomen en financieel getoetst op haalbaarheid.

Kijk voor de volledige aanvraagprocedure op de website van het Energiebespaarfonds