Btw-teruggave zonnepanelen

De grootste groep particulieren die in het verleden zonnepanelen hebben aangeschaft kunnen geen btw meer terugvragen over de aanschafprijs. Zonneplan heeft een online checklist ontworpen zodat u in enkele stappen kunt controleren of u wel of niet in aanmerking komt voor de btw-teruggave.

De belastingregel geldt als reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Consumenten die na 20 juni 2013 zonnepanelen (hebben) laten installeren kunnen van de nieuwe regels profiteren.

Het is mogelijk om deze btw-teruggave zelf te doen of het uit te besteden bij een accountantsbureau. Wanneer u zonnepanelen aanschaft bij Zonneplan, wordt de btw-teruggave volledig voor u geregeld. 


Ontheffing

In theorie moet iedereen die zonnepanelen koopt voortaan btw-aangifte doen, maar in de praktijk hoeven particulieren, die geen administratieve stappen willen zetten, niets te doen. Als de Belastingdienst niets verneemt, krijgt de particulier automatisch ontheffing van btw-aangifte op grond van een regeling voor 'kleine ondernemers'. In de praktijk vallen alle particulieren onder die regeling.


Particulieren die hun btw terug willen vragen, moeten wél administratieve stappen zetten. Ze kunnen daarbij onmiddellijk - zelfs in dezelfde enveloppe - een verzoek doen om na teruggave verdere ontheffing te krijgen van btw-aangifte. (Let op of de Belastingdienst ontvangst van dit verzoek schriftelijk bevestigt! Zie onder.) In de toekomst kan de huidige kortingsmogelijkheid verdwijnen. Er wordt op Europees niveau gesproken over aanpassing van de regels.

Particulieren die al ondernemer zijn, zogeheten ZZP'ers, kunnen ook de btw terugvragen op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Maar voor hun is het niet vanzelfsprekend dat ze daarna gebruik kunnen maken van de de kleine ondernemersregeling. Immers: een reeds bestaande ondernemer, die zonnepanelen gaat exploiteren krijgt een extra btw-activiteit naast zijn reeds bestaande activiteiten. Voor de kleine ondernemersregeling is het totaalbedrag van alle btw-activiteiten van belang; als dit hoger is dan 1345 euro per jaar krijgt u geen ontheffing van de aangifteplicht.

Het rendement van uw aankoop van zonnepanelen wordt door de btw teruggave vergelijkbaar met dat van een spaarrekening met 7 procent rente. Zonder teruggave rendeert uw investering als een spaarrekening met 6 procent rente. Hieronder vindt u een kort stappenplan om de btw op aankoop en installatie van uw zonnepanelen terug te vragen.


Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer'

Formeel bent u ondernemer vanaf het moment waarop u begint met stroom leveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als u de btw op uw zonnepanelen wilt terugvragen moet u zich aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst.

Dit moet u doen binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin u de panelen heeft aangeschaft. Aanmelden voordat de panelen worden geïnstalleerd mag ook. U kunt het formulier 'Opgaaf startende ondernemer' gebruiken. Dit formulier kunt hier downloaden: www.belastingdienst.nl.

Het formulier is eenvoudig. De meeste vragen spreken voor zich. Alleen de vragen 6, 7 en 8 vergen misschien extra uitleg. Bij vraag 6 vermeldt u één opdrachtgever: het elektriciteitsbedrijf waaraan u de stroom levert die u met uw zonnepanelen opwekt. Bij vraag 7 vult u uw inkomenssituatie in. U werkt nul uren per week voor uw onderneming (7b). Uw verlies over het eerste jaar is de opbrengst van de zonnepanelen min de aanschafkosten van uw zonnepanelen (7c; dus met een min voor het getal). Voor een systeem van 1440 watt-piek zou de opbrengst ruwweg 300 euro (aan stroom) zijn. Bij 7d wordt bedoeld, inkomsten uit overige werkzaamheden, dit zijn de inkomsten die in de wet Inkomstenbelasting vallen onder de inkomstenbron "resultaat uit overige werkzaamheden". Dit vult u dus alleen in als u dergelijke inkomsten heeft. Bij vraag 8a volstaat een ruwe schatting als omzet: honderd à tweehonderd euro voor een systeem van 1440 watt-piek. Bij vraag 8b vult u de aanschafkosten van uw zonnepanelen in. Ditmaal zonder min.

Met eventuele extra vragen kunt u terecht bij de Belastingtelefoon: 0800-0543.


Stap 2: Reactie van de Belastingdienst

Binnen vijf werkdagen nadat de Belastingdienst uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijgt u een zogenoemde ´vaststelling´. Normaal gesproken zal de Belastingdienst u hierin bevestigen dat u als ondernemer bent aangemerkt en u in dezelfde brief een btw-nummer sturen. Weer vijf dagen later ontvangt u per brief uw inlognaam om digitaal btw-aangifte te doen. Weer enkele dagen later ontvangt u uw wachtwoord om digitaal uw btw-aangifte te doen.


Stap 3: Btw-aangifte

Vanaf het moment dat u ondernemer bent, moet u ieder kwartaal digitaal btw-aangifte doen. Doe dit niet te laat; anders  riskeert u een boete en naheffing (zie onder). Om de berekening van de btw die u theoretisch zou moeten heffen over uw zonnestroom niet te lastig te maken, heeft de Belastingdienst de standaardbedragen (´forfaits´) benoemt voor  de btw die u op jaarbasis moet afdragen op basis van het vermogen van uw zonnepanelen:

De btw, die u moet afdragen, bedraagt het jaarlijks forfait-bedrag. Bijvoorbeeld: voor een systeem van 1440 Wattpiek geldt een jaarlijks forfait van 40 euro. Bij uw btw-aangifte over het kwartaal, waarin u de panelen kocht, vraagt u ook de btw die u betaalde voor aankoop en installatie van uw zonnepanelen terug. Voor een gemiddeld systeem van 1440 Wattpiek zal dit ruim 450 euro zijn.

N.b. het is mogelijk dat Belastingdienst u uitnodigt uw eerste btw-aangifte op papier te doen. Als dit het geval is ontvangt u daarvoor het formulier 'Aangifte omzetbelasting - Startende ondernemers'.

Hierop vult u bij 1a het btw-forfait voor het eerste kwartaal in - in ons bovenstaande voorbeeld dus 40 euro. Bij 5a vermeldt u nogmaals dit bedrag. Bij 5b voert de volledige btw, die u over de zonnepanelen hebt betaald op. U moet het gehele jaarforfait opvoeren, ongeacht het moment waarop u de panelen aanschaft. De resterende kwartalen van het jaar vult u bij btw-forfait nul euro in.

LET OP: Als u te laat uw kwartaalaangifte doet, riskeert u een boete en een forse geschatte aanslag. U kunt hier aan de Belastingdienst vragen om per sms aan herinnerd te worden aan uw kwartaalaangifte: www.belastingdienst.nl.


Stap 4: Voor de toekomst ontheffing vragen van btw-aangifte

Vanaf het jaar dat volgt op de aankoop van uw zonnepanelen kunt u op grond van de ´regeling voor kleine ondernemers´ ontheffing aanvragen van uw btw-aangifte, zodat u geen omkijken meer heeft naar uw btw-aangifte nadat u uw btw heeft teruggekregen. N.b. u kunt niet om ontheffing vragen voor het jaar waarin u de btw terugvraagt. Het eerste jaar moet u gewoon kwartaalaangifte btw doen.

Een dergelijke tekst zal volstaan:

"Geachte heer/mevrouw, door de aankoop van zonnepanelen, waarmee ik stroom lever aan het elektriciteitsnetwerk, ben ik ondernemer voor de omzetbelasting. In het jaar van mijn aankoop heb ik recht op teruggave van de btw op mijn zonnepanelen. In de jaren daarna zal de btw die ik moet afdragen minder zijn dan 1.345 euro, waardoor die btw mij zal worden kwijtgescholden op grond van de regeling voor kleine ondernemers.

Ik verzoek u daarom om mij vanaf 1 januari van het komend jaar op grond van de regeling voor kleine ondernemers ontheffing te verlenen van het indienen van aangifte omzetbelasting. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek. Hoogachtend."

Tip: u kunt dit verzoek al indienen in dezelfde enveloppe waarmee u bij stap 1 het formulier 'Opgaaf startende ondernemer' verstuurt. Dan bent u daarmee in één keer klaar. Controleer altijd of de Belastingdienst ontvangst van uw verzoek heeft bevestigd.

Let op: de Belastingdienst meldt dat het niet de bedoeling is dat particuliere bezitters van zonnepanelen worden beschouwd als 'ondernemer voor de inkomstenbelasting'.


Zonneplan ondersteunt

Om te profiteren van dit voordeel dient u zich te registreren als btw ondernemer bij de Belastingdienst. De accountants van Zonneplan regelen deze registratie voor u en alle vervolgstappen die er genomen dienen te worden. 

Benieuwd naar het effect van de btw-teruggave op uw aanschaf? Vraag direct uw zonneplan op maat aan en informeer naar de mogelijkheden. 


Bron: www.milieucentraal.nl. Milieu Centraal informeert consumenten over energie en milieu in het dagelijks leven.


Meer informatie

  • Hier geeft de Belastingdienst antwoord op veelgestelde vragen over het onderwerp: www.rijksoverheid.nl.
  • Bent u vergeten om kwartaalaangifte te doen en hebt u daarom een naheffing (5000 euro) en boete (161 euro) van de belastingdienst gekregen? Hier leest u wat u er aan kunt doen: www.belastingdienst.nl.