Energie

Onderzoek wijst uit: dynamische stroomprijzen minimaal 25 procent goedkoper

4 min lezen.
Frank Breukelman
Frank Breukelman
6 mei 2024

Is een dynamisch energiecontract gunstiger dan een traditioneel energiecontract? Wij zijn uiteraard geneigd meteen met ‘ja’ te antwoorden, maar doken eerst eens in de cijfers. En wat blijkt? In de periode mei 2023 – april 2024 betaalde je met Zonneplan Energie gemiddeld 25 procent minder per kilowattuur stroom dan met een vast contract. Vergeleken met een variabel contract is het verschil zelfs nog net iets groter. Op gas bespaar je bovendien al gauw 23 cent per kuub, oftewel zo’n 18 procent.

 

Traditionele energiebedrijven kopen jouw energie van tevoren in tegen de op dat moment geldende prijzen en nemen in het tarief een hoge winst- en risico-opslag op. Kortom: hoe meer je verbruikt, hoe meer winst jouw leverancier maakt. Bij een dynamisch energiecontract betaal je als consument daarentegen elk uur de daadwerkelijke marktprijzen voor stroom, inclusief natuurlijk de energiebelasting en een kleine inkoopvergoeding voor de leverancier. Zelfs als je met name in de duurdere uren van de dag - ‘s ochtends en aan het begin van de avond - stroom verbruikt, betaal je doorgaans minder dan met vaste tarieven. Wie slim gebruikmaakt van de goedkope uren ‘s middags en ‘s nachts kan bovendien nog een stuk meer besparen ten opzichte van een traditioneel energiecontract.

Hoe hebben we dit berekend?

Voor deze analyse namen we de prijzen uit de Monitor Consumentenmarkt Energie als uitgangspunt. De ACM houdt hierin per maand bij wat een doorsnee huishouden met een vast of variabel contract per kilowattuur stroom en kuub gas betaalt.

Deze data legden we langs de tarieven die onze klanten per maand betaalden. Daarbij hebben we aan de hand van een zogeheten standaardverbruiksprofiel gecorrigeerd voor seizoensverschillen. Dat wil zeggen: in de wintermaanden gebruiken huishoudens meer energie en liggen de prijzen (mede daardoor) vaak hoger. Hierdoor tellen de wintermaanden relatief zwaarder mee in het bepalen van de gemiddelde prijs dan de zomermaanden.

Wat scheelt je dit op jaarbasis?

Mogelijk zegt een prijs per kilowattuur of kuub je weinig. Je bent natuurlijk vooral benieuwd wat je onderaan de streep per jaar extra overhoudt. Dat is vanzelfsprekend ook grotendeels afhankelijk van je verbruik. Maar als we uitgaan van een gemiddeld huishouden, dat 2700 kWh stroom en 1200 kuub gas per jaar verbruikt, dan bespaar je op stroom al snel 235 euro. Bij gas loopt deze besparing op tot 285 euro, waardoor je in totaal dus zo’n 520 euro extra overhoudt, zoals hieronder is te zien.

 

Hoe zit het met zonnepanelen?

In bovenstaande berekeningen zijn we alleen uitgegaan van een huishouden dat gas en stroom verbruikt. Daarnaast is de kans groot dat je zonnepanelen hebt en dus ook stroom teruglevert. Je levert dan ook terug tegen de op dat moment geldende uurprijs. In de middaguren is die doorgaans lager dan ‘s avonds. Daardoor zul je al gauw concluderen dat je dus meer betaalt voor stroom die je afneemt dan dat je terugkrijgt voor stroom die je aan het net levert. Toch ben je in veel situaties óók met zonnepanelen voordeliger uit met een dynamisch contract, zeker wanneer je op jaarbasis meer verbruikt dan dat je opwekt, of andersom. In dit artikel berekenen we aan de hand van drie scenario’s het verschil in kosten met zonnepanelen tussen dynamische en traditionele energiecontracten.

In bovengenoemd artikel hebben we de zogeheten terugleverheffingen nog niet meegenomen. De kans is echter groot dat jouw huidige leverancier echter wel dit soort kosten in rekening brengt. Bij Zonneplan Energie is daarvan geen sprake, wat ons dynamische energiecontract nog interessanter maakt. Ook over de impact van terugleverheffingen schreven we onlangs een artikel.

dynamisch energiecontract goedkoper dan vast contract

Extra profiteren met Powerplay

Goed, een dynamisch energiecontract is dus aantoonbaar voordeliger dan een vast of variabel contract. De prijzen die je met zo’n uurprijzencontract betaalt, worden een dag van tevoren vastgesteld. Wordt er veel goedkope wind- en zonnestroom verwacht? Dan resulteert dit in lage prijzen. Maar goed, dat is een verwachting en verwachtingen komen nooit helemaal uit. Daardoor ontstaan er op de dag zelf vaak verschillen tussen vraag en aanbod, wat zorgt voor stroomtekorten of -overschotten.

Om deze problemen op het elektriciteitsnet op te lossen zijn er weer andere elektriciteitsmarkten, waartoe je normaliter – ook met een dynamisch contract – geen toegang hebt. Zonneplan maakt dit sinds dit jaar echter wél mogelijk, dankzij Powerplay. Dit aansturingsalgoritme stuurt thuisbatterijen, zonnepanelen en in de nabije toekomst ook laadpalen en andere ‘assets’ aan, door in te spelen op de vraag vanuit het elektriciteitsnet. Deze aansturing is volledig gratis. Op deze manier kun je niet alleen besparen met een dynamisch energiecontract, maar er zelfs aan verdienen.

7 vind ik leuks
Deel dit artikel:

Lees meer