Energie

Zonneplan introduceert Powerplay voor zonnepanelen

4 min lezen.
Frank Breukelman
Frank Breukelman
22 maart 2024

Betalen voor het terugleveren van stroom uit je zonnepanelen? Dat is verleden tijd met de komst van Powerplay voor zonnepanelen! Zonneplan Powerplay zet nu automatisch jouw omvormer uit bij negatieve uurprijzen. Op sommige momenten krijg je zelfs geld toe om tijdelijk minder of geen zonnestroom aan het net te leveren. Hiermee brengen je zonnepanelen hogere verdiensten op en draag je met jouw zonnepanelensysteem bij aan een stabieler elektriciteitsnet!

Waarom Powerplay voor zonnepanelen?

Nederland is wereldwijd koploper als het gaat om het aantal zonnepanelen per hoofd van de bevolking. Die zonnepanelen zorgen op zonnige dagen voor veel goedkope, CO₂-vrije stroom. Daarmee zijn ze een onmisbare schakel in de energietransitie. Maar er kleeft ook een nadeel aan. De zon blijft, evenals de wind, namelijk enigszins onvoorspelbaar en bovendien niet te sturen. Daardoor kunnen zonnepanelen voor onverwachte pieken en dalen aan elektriciteitsproductie zorgen en dat zorgt voor problemen op zowel het landelijke elektriciteitsnet als het laagspanningsnet bij jou in de wijk. Door jouw zonnepanelen aan te laten sturen door Zonneplan Powerplay help je het net te stabiliseren en verdien je nóg meer aan je zelfopgewekte stroom.

Powerplay zonnepanelen app

Zo werkt het

We introduceerden Powerplay onlangs gelijktijdig met de lancering van onze Nexus thuisbatterij. Powerplay is een AI-aangestuurd energieplatform dat voortdurend de situatie op verschillende energiemarkten scant. Dit zijn markten waar jij als consument normaliter geen toegang tot hebt. Het algoritme reageert razendsnel op situaties waarin er plotseling een overschot of tekort op het net ontstaat. Powerplay stuurt jouw omvormer aan met het oog op maximaal rendement uit je zonnepanelen. Grofweg zijn er drie situaties denkbaar waarop Powerplay in actie komt:

Scenario 1: Negatieve stroomprijzen

Als je zonnepanelen hebt en een dynamisch energiecontract, zoals Zonneplan Energie, dan zul je gemerkt hebben dat de uurprijzen vooral op zonnige dagen soms negatief zijn. Er wordt dan ‘s middags méér zonnestroom verwacht dan we eigenlijk nodig hebben. Negatieve prijzen stimuleren tot meer verbruik of minder productie, om te voorkomen dat het net overbelast raakt. Een deel van onze klanten zet op die momenten al hun omvormer handmatig uit, om niet te hoeven betalen voor teruglevering. Omdat dit onpraktisch is – je moet maar net thuis zijn, eraan denken én op precies het goede moment handelen – doet Zonneplan Powerplay dit nu automatisch voor je.

Scenario 2: Minder zonnestroomproductie dan verwacht

Belangrijk is verder dat negatieve prijzen gebaseerd zijn op een verwachting van vraag en aanbod. Op de dag zelf kan het best zo zijn dat er onverwacht toch een wolk voor de zon schuift en er dus geen sprake van een stroomoverschot is. Dan is het juist zonde wanneer onze klanten hun omvormers zouden uitzetten. In die gevallen kiest Powerplay ervoor je zonnepanelen juist wél stroom te laten leveren, ondanks de negatieve prijzen. Je ontvangt daarvoor een compensatie voor de gemaakte kosten plus een aanvullende vergoeding voor jouw bijdrage aan een stabieler elektriciteitsnet.

Scenario 3: Positieve prijzen, maar toch niet terugleveren

Andersom kan het ook zo zijn dat de stroomprijs ‘gewoon’ positief is, maar er in de praktijk toch sprake is van een overschot aan zonnestroom op het net. Er wordt dan meer (zonne)stroom geproduceerd óf minder stroom afgenomen dan vooraf verwacht. Ook dan kan Powerplay je zonnepanelen opregelen en afregelen. Je ontvangt dan een vergoeding voor de gemiste opbrengsten, die gelijk is aan wat je zonnepanelen hadden opgeleverd als ze gewoon hadden teruggeleverd tegen de uurprijs die op dat moment gold, plus een aanvullende Powerplay-vergoeding. Zo zorgt Powerplay er dus altijd voor dat je meer verdient dan wat je had verdiend als we niet geschakeld hadden!

Powerplay stimuleert verdere verduurzaming

Goed, Powerplay levert jou dus meer rendement van je zonnepanelen op. Maar zonnepanelen uitzetten, dat klinkt natuurlijk niet echt als een duurzame gedachte. Toch draagt Powerplay juist bij aan een gestage groei van hernieuwbare energiebronnen in Nederland. Zonder slimme aansturing zorgen met name zonnepanelen voor steeds grotere problemen op het elektriciteitsnet, wat investeren in deze vorm van CO₂-vrije energie minder aantrekkelijk maakt. Om die reden ontlast Powerplay het elektriciteitsnet wanneer dat nodig is. Zo kunnen we meer duurzame energiebronnen blijven toevoegen zonder dat het net daaronder gebukt gaat. Als voorloper met zonnepanelen en een dynamisch energiecontract profiteer je daar financieel van. Je gaat gegarandeerd meer verdienen aan uw zelfopgewekte zonnestroom dan bij welk ander dynamisch energiecontract dan ook!

Door slimme aansturing vermindert de druk op het elektriciteitsnet, waardoor er meer ruimte ontstaat voor nieuwe, duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en bevordert een groenere toekomst. Zo lost Powerplay niet alleen de problemen op het net op, maar zorgt het ook voor een win-win situatie voor zowel je portemonnee als het milieu.

De voordelen van Powerplay voor zonnepanelen:

 • Gegarandeerd geen terugleverheffing zonnestroom: Met Zonneplan Energie ben je beschermd tegen eventuele extra kosten voor het terugleveren van zonnestroom. Je geniet van zonne-energie zonder zorgen over bijkomende kosten.
 • Maximaal rendement zonder moeite: Zonnepanelen betaalden zich al ruimschoots uit, maar met Powerplay-aansturing leveren ze nu nóg meer op. Daarvoor hoef je zelf niets te doen: onze AI-technologie regelt het volledig automatisch.
 • Verminder de vraag naar fossiele energie: Door het net te stabiliseren komt er meer ruimte voor hernieuwbare energie. Zo verlaagt jouw zonne-energie de noodzaak voor energie uit fossiele bronnen.

Werkt Powerplay voor iedereen hetzelfde?

Powerplay heeft voor iedereen maar één doel: maximaal rendement behalen uit je zonnepanelen. Dat betekent echter niet dat elk zonnepanelensysteem op dezelfde manier aangestuurd wordt. Zo kan het zijn dat jouw zonnepanelen op een bepaald moment wel stroom kunnen leveren, terwijl die van de buurman worden uitgeschakeld, of andersom. Dit heeft te maken met de vraag of je op jaarbasis meer of minder zonnestroom produceert dan je verbruikt. Zolang de salderingsregeling geldt heeft dat namelijk invloed op de hoeveelheid energiebelasting die je moet betalen.

Dat zit zo: tot de hoeveelheid stroom die je jaarlijks verbruikt ontvang je energiebelasting voor de stroom die je aan het net levert. Lever je meer terug dan je verbruikt, dan krijg je voor het verschil geen energiebelasting terug. Daarom is het mogelijk om in de app aan te vinken dat je een overschot hebt van minimaal 500 kWh op jaarbasis. In dat geval zal Powerplay jouw omvormer vaker uitschakelen en kun je dus meer geld verdienen. Voor huishoudens die geen of een relatief klein overschot hebben (minder dan 500 kWh) zal dat minder vaak gebeuren. Je loopt door het uitschakelen van de omvormer immers het risico daardoor op jaarbasis meer te verbruiken dan terug te leveren, waardoor je ineens energiebelasting moet betalen over een deel van je verbruikte stroom.

Bij het inschakelen van Powerplay-aansturing in de app vragen we je aan te geven of je een overschot op jaarbasis verwacht. Je kunt dit op elk moment weer wijzigen, mocht je situatie veranderen.

Zonneplan Powerplay zonnepanelen

Een Zonneplan-installateur geeft uitleg over de werking van Powerplay voor zonnepanelen

Voor wie is Powerplay voor zonnepanelen?

Zonneplan Energie-gebruikers met een omvormer van Zonneplan (One of One optimized) kunnen vanaf vrijdag 22 maart in de Zonneplan app Powerplay voor zonnepanelen activeren. Dit is volledig kosteloos, evenals de toekomstige aansturing door Powerplay. Vanaf dat moment wordt jouw omvormer door Powerplay aangestuurd. Het is in de app op elk moment eenvoudig mogelijk om dit weer uit te zetten.

Maak je wel gebruik van ons energiecontract, maar heb je zonnepanelen van een andere aanbieder? Dan komt Powerplay-aansturing mogelijk later dit jaar voor jou beschikbaar. We werken namelijk hard om ook omvormers van andere merken aan ons energieplatform te kunnen koppelen. Meld jouw omvormer hier aan en ontvang updates!

Heb je wel zonnepanelen van Zonneplan met een Zonneplan One omvormer, maar geen energiecontract van Zonneplan? Dan kun je profiteren van Powerplay-aansturing door over te stappen op Zonneplan Energie.

 

Veelgestelde vragen over Powerplay voor zonnepanelen

 • Gaat mijn omvormer altijd uit bij negatieve prijzen?

  In veel gevallen zal je omvormer uitschakelen als de uurprijs in de Zonneplan app negatief is. Echter zijn er ook situaties denkbaar waarin het vanwege de situatie op het stroomnet tóch voordeliger is om gewoon terug te leveren. Je ontvangt daarvoor dan een vergoeding die minimaal gelijk is aan de gemaakte kosten, zodat je nooit betaalt voor het leveren van zonnestroom.

 • Stuurt Powerplay alleen zonnepanelen aan?

  Zonneplan Powerplay zorgt al voor maximaal rendement van onze Nexus thuisbatterij en zonnepanelen. Later dit jaar (2024) zullen ook laadpalen van Zonneplan gekoppeld worden. De aansturing van producten van derde partijen, zoals niet-Zonneplan omvormers, staat eveneens op de planning.

 • Moet ik betalen voor Powerplay?

  Nee, Powerplay-aansturing wordt kosteloos aangeboden bij je Zonneplan energiecontract. Je profiteert dus van de extra opbrengsten, zonder dat daar iets tegenover staat.

 • Zonnepanelen uitzetten is toch doodzonde?

  We begrijpen dat het uitzetten van zonnepanelen op zonnige dagen nogal contra-intuïtief aanvoelt. Belangrijk is echter te beseffen dat we dit dus alleen doen als er op dat moment geen vraag naar deze overtollige stroom is. Daarom benadrukken we dat het minstens zo belangrijk is om het verbruik van stroom beter af te stemmen op momenten met een groot aanbod van CO2-vrije stroom. Zo benutten we wind- en zonnestroom overdag beter en voorkomen we dat we later op de dag alsnog een beroep moeten doen op stroom uit gascentrales.

44 vind ik leuks
Deel dit artikel:

Lees meer