Energie

Helft van Nederland overweegt dynamisch energiecontract

4 min lezen.
Frank Breukelman
Frank Breukelman
24 april 2023

De helft van Nederland overweegt de overstap naar een dynamisch energiecontract. Dat blijkt uit een onderzoek van energiebedrijf Zonneplan onder 1000 Nederlanders, uitgevoerd door Panel Inzicht. Op de vraag ‘Zou je (opnieuw) een dynamisch energiecontract overwegen wanneer je je oriënteert op een nieuw energiecontract?’ antwoordden 498 van de 1000 ondervraagden ‘ja’. Het kunnen besparen van energiekosten is veruit de meestgenoemde reden hiervoor. Tegenstanders noemen als belangrijkste argument dat zij geen wisselende facturen willen, maar elke maand hetzelfde bedrag willen blijven betalen.

Van de kleine minderheid die reeds een dynamisch contract heeft geeft 84 procent aan hier trouw aan te blijven. Tussen Nederlanders met een variabel of vast contract is nauwelijks verschil: de ene helft staat wel open voor uurprijzen, de andere helft niet. Verder lijken mannen iets meer bereid te zijn deze overstap te wagen dan vrouwen (53,2 om 47,6 procent) en is er een klein verschil tussen leeftijdscategorieën. Binnen de oudste groep ondervraagden – 50 tot en met 65 jaar – is het percentage voorstanders het laagst, al is 48,3 procent nog altijd bijna de helft.

Kosten besparen versus betaalzekerheid

Zoals gezegd is het kunnen besparen op de energierekening de voornaamste reden om een dynamisch contract te overwegen. Voorstanders verwachten dit te kunnen doen door hun dagelijkse stroomverbruik naar de goedkoopste uren te verplaatsen. Daarnaast geeft een derde van de voorstanders aan het betalen van marktprijzen, die de basis vormen van dynamische contracten, eerlijk te vinden. In het verlengde daarvan zegt een vrijwel even grote groep dat het achteraf betalen van daadwerkelijk verbruikte energie hen aanspreekt ten opzichte van het betalen van een vast voorschot, zoals bij een vast of variabel contract het geval is.

Voor een grote groep is dit laatste daarentegen juist de belangrijkste reden om de overstap naar dynamische prijzen niet te overwegen. Bijna 40 procent van de ondervraagden die ‘nee’ antwoordde noemt het willen blijven betalen van een vast maandbedrag als belangrijkste reden hiervoor. Daarnaast vraagt bijna een derde zich af of dynamische prijzen wel voordeliger zijn dan hun huidige contract en vreest een kwart voor stijgende marktprijzen in de toekomst. Een kleiner deel, ongeveer één op de zes, heeft zonnepanelen en beschouwt de salderingsregeling als een sta-in-de-weg om over te stappen naar dynamische prijzen.

Een op de drie nog niet bekend met dynamisch energiecontract

Overigens had driekwart van de ondervraagden nog wel uitleg nodig alvorens zij een mening konden vormen over het onderwerp dynamische energiecontracten. Vier op de tien gaven aan er wel van gehoord te hebben, maar nog niet precies te weten wat het inhoudt. Ruim 35 procent had er zelfs nog nooit van gehoord. Van de 24 procent die wel weet waar het over gaat heeft één op de tien ondervraagden ook daadwerkelijk al een dynamisch contract afgesloten. Dat komt overeen met de laatste Monitor Consumentenmarkt Energie, waarin de ACM rapporteert dat 129.764 huishoudens op 1 maart van dit jaar een dynamisch energiecontract hadden.

14 vind ik leuks
Deel dit artikel:

Lees meer