Energie

Een op vijf Nederlanders houdt rekening met milieu-impact bij alledaagse beslissingen

4 min lezen.
Frank Breukelman
Frank Breukelman
5 september 2023
Duurzame Dinsdag 2023

Het is vandaag Duurzame Dinsdag: dé dag waarop duurzaam denken uitgelicht wordt. In dat kader vroegen wij ons af hoe belangrijk het milieu eigenlijk is voor de gemiddelde Nederlander. Met behulp van veldwerkbureau Panel Inzicht vroegen we het 2000 Nederlanders. Zij beoordelen het belang van de energietransitie gemiddeld met een 7 op een schaal van 1 tot 10. Een vijfde overweegt bij het nemen van dagelijkse beslissingen vaak (15,5%) of zelfs altijd (4,5%) de impact op het milieu daarvan.

Opvallend is dat de jongere generatie (18-29 jaar) het belang van de overgang naar duurzame energiebronnen het laagst beoordeelt: 6,7. Zestigers en zeventigplussers hechten hier met een score van 7,2 juist het meeste waarde aan. Dit kan deels verklaard worden door de perceptie van impact en prioriteiten. Jongeren zijn opgegroeid in een tijd waarin duurzaamheid al een belangrijk gespreksonderwerp is, en dit kan hen ertoe brengen het belang ervan te onderschatten. Bovendien hebben jongeren vaak andere prioriteiten, zoals studie, werk en sociale contacten, die hun aandacht opeisen, terwijl ouderen meer tijd hebben om na te denken over bredere maatschappelijke kwesties.

Regionale verschillen: Zeeuwen minst bezig met energietransitie

Tussen mannen en vrouwen blijken op dit vlak nauwelijks verschillen te bestaan. Op regionaal niveau zijn die er daarentegen wel degelijk. Zo delen Friezen gemiddeld genomen het hoogste cijfer uit (7,3), terwijl uit hun beoordeling met een 6,4 blijkt dat Zeeuwen het minst ophebben met de energietransitie. Ook bij Zuid-Hollanders staat dit thema niet op één op de prioriteitenlijst. De economische afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in deze provincies, waar havens voor veel werkgelegenheid zorgen, zou hier een verklaring voor kunnen zijn.

Milieu-impact bij alledaagse keuzes

We vroegen het panel ook in hoeverre zij bij alledaagse keuzes, zoals autorijden of de aanschaf van nieuwe spullen, rekening houden met de impact op het milieu daarvan. Een op de vijf ondervraagden geeft aan dit vaak of zelfs altijd te doen, terwijl nog eens een kwart hier ‘regelmatig’ rekening mee houdt. Een vrijwel even grote groep doet dit ‘soms’, terwijl bijna 30 procent van de ondervraagden de klimaatimpact slechts af en toe, zelden of zelfs nooit in overweging neemt.

Ook in dit opzicht scoren inwoners van Zeeland het laagst: 13,5% antwoordde ‘vaak’ of ‘altijd’. Onder Groningers is dit percentage met 25% bijna dubbel zo hoog. Ook in Flevoland en Friesland ligt dit percentage ruim boven het landelijk gemiddelde.

Verder valt op dat vooral dertigers veel rekening houden met de invloed op het milieu van hun dagelijks handelen. Bijna 28% van de Nederlanders in deze categorie zegt dit vaak of altijd te doen. Dat is met name een stuk meer dan veertigers (13,5%) en vijftigers (16%). Vrouwen scoren bovendien hoger dan mannen (21,1% om 18,8%).

Kleine dingen kunnen verschil maken

Veel mensen onderschatten hun eigen bijdrage aan een beter klimaat. Onze woordvoerder Frank Breukelman: “Je hoeft niet direct zonnepanelen of een elektrische auto aan te schaffen. Ook wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, kun je je persoonlijke ‘CO2-voetafdruk’ verkleinen.” Volgens hem moet je dan niet alleen denken aan het voor de hand liggende afval scheiden of vaker de fiets pakken, maar bijvoorbeeld ook aan het verplaatsen van je stroomverbruik. “Door bijvoorbeeld standaard je wasmachine of vaatwasser op zonnige momenten aan te zetten gebruik je de duurzaam opgewekte zonnestroom die op dat moment door het net stroomt.” Met een dynamisch energiecontract, zoals Zonneplan Energie, levert je dat bovendien een aanzienlijke kostenbesparing op.

5 vind ik leuks
Deel dit artikel:

Lees meer