Energie

Een op de drie Nederlanders voor kernenergie

4 min lezen.
Frank Breukelman
Frank Breukelman
8 juni 2022

Nederland kent meer voor- dan tegenstanders van kernenergie, zo blijkt uit onderzoek van Zonneplan in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Van de 2000 ondervraagden gaf een op de drie te kennen voorstander van kernenergie te zijn, terwijl een kwart tegen is. Opvallend: liefst 45 procent van de mannen is voor, terwijl dit onder vrouwen slechts 19 procent is. Het percentage tegenstanders is in beide gevallen gelijk. Verder blijkt dat met name ouderen en inwoners van de provincie Zeeland voorstander van nucleaire energie zijn.

Gevraagd naar een onderbouwing noemen voorstanders vooral de lagere kosten voor energie en het feit dat kerncentrales geen CO2 uitstoten. Tegenstanders wijzen op het afval dat langdurig radioactief blijft en het risico op een kernramp. De grootste groep, 44 procent, heeft geen uitgesproken mening.

Mannen en ouderen vaker pro-kernenergie

Een uitgesproken mening is vooral mannen toebedeeld. Bijna de helft van hen zegt voor kernenergie te zijn, terwijl dit onder vrouwen slechts een op de vijf is. Volgens klimaatpsycholoog Bram Hulsenboom is dit goed te verklaren doordat mannen doorgaans bereid zijn meer risico te nemen. “Zij hangen minder gewicht aan de mogelijke gevaren van kernenergie en richten zich meer op de voordelen. Denk hierbij aan de grote hoeveelheid op te wekken energie en het terugdringen van CO2-uitstoot.”

Hulsenboom is van mening dat we de afgelopen honderd jaar wel een wat meer vrouwelijke benadering hadden kunnen gebruiken. “De gas- en olie-industrie stond zeker in de twintigste eeuw vrijwel volledig onder leiding van mannen. De maatschappelijke risico’s waren bekend, maar die zijn veel te lang opzijgeschoven vanwege de focus op de voordelen en financiële winst.”

Ook op leeftijdsniveau zijn er verschillen zichtbaar. Per leeftijdsklasse loopt het aantal mensen dat pro-kernenergie is op. Van de ondervraagde 70-plussers geeft 45 procent aan voor te zijn. Ter vergelijking: in de categorie 18 tot 29 jaar is slechts 24 procent voorstander. Dit is ook de enige leeftijdscategorie waarin meer mensen tegen dan voor nucleaire energie zijn. Dat zou er mee te maken kunnen hebben dat de gevolgen - het kernafval - op het bordje komen van de jongere generaties.

Zeeuwen grootste voorstanders

Uit het onderzoek van Zonneplan blijkt verder dat men in de provincie Zeeland het meest positief is over kernenergie. Liefst 40 procent van de Zeeuwen geeft aan voorstander te zijn, terwijl slechts 17 procent tegen is. Opmerkelijk, aangezien de enige kerncentrale van Nederland gevestigd is in het Zeeuwse Borssele. De minste voorstanders van kernenergie wonen in het noorden. Respectievelijk 25 en 27 procent van de Friezen en Groningers ziet hier heil in. Drenten daarentegen zijn juist bovengemiddeld positief (36 procent voor, 21 procent tegen).

Kernenergie als voornaamste energiebron

Zonneplan vroeg het panel ook welke energiebron zij de belangrijkste rol toedichten in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Bijna een op de vijf ondervraagden geeft hierbij de voorkeur aan kernenergie. Daarmee is het na zonne-energie de belangrijkste toekomstige energiebron, als het aan de gemiddelde Nederlander ligt. Windenergie komt op plek drie.

11 vind ik leuks
Deel dit artikel:

Lees meer