Kenniscentrum

Salderingsregeling

Het ontvangen en terugleveren van stroom

Myrthe Flier
Door: Myrthe Flier

Met zonnepanelen wek je je eigen stroom op, maar niet elke dag wek je evenveel stroom op. Hierdoor heb je soms meer opgewekt dan dat je hebt verbruikt of soms juist minder. Daarnaast heb je natuurlijk ook na zonsondergang stroom nodig, bijvoorbeeld om de lampen in je woonkamer aan te zetten of de wasmachine te laten draaien.

Hierdoor is er bij huishoudens met zonnepanelen eigenlijk altijd sprake van twee situaties:

  1. Je wekt meer stroom op dan dat je verbruikt en levert dit terug aan het elektriciteitsnet.
  2. Je hebt meer stroom nodig dan dat je opwekt, hierdoor moet je energie afnemen bij je energieleverancier.

De stroom die jij afneemt bij jouw energieleverancier wordt daarom altijd weggestreept tegen de stroom die je teruglevert. Dit wordt ook wel de salderingsregeling genoemd.

De basis van zonnepanelen salderen

Met de salderingsregeling krijg jij dezelfde prijs voor jouw teruggeleverde stroom als dat je betaalt voor afgenomen stroom. Dit is financieel aantrekkelijk, omdat jij op deze manier geen belastingen en transportkosten hoeft af te dragen.

Maar let wel goed op als je meer stroom teruglevert dan dat je afneemt van jouw energieleverancier. Voor het overschot aan teruggeleverde stroom krijg je een lager bedrag per kWh dan dat je ervoor betaalt. Hierdoor is het dus niet voordelig om meer zonnepanelen aan te schaffen dan dat je voor je verbruik nodig hebt. Het is dus belangrijk om goed te kijken naar je huidige en toekomstige verbruik.

Welke informatie kan je verder nog op deze pagina vinden:

  • de salderingsregeling is verlengd tot 2023;
  • ook na 2031 blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk;
  • zonneplan houdt in het advies rekening met de salderingsregeling.

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

In 2019 is door de overheid besloten dat de subsidie voor een overschot aan opgewekte stroom verlengd wordt tot 1 januari 2023. Het aankopen van zonnepanelen blijft hierdoor een aantrekkelijke investering.

De huidige regeling blijft drie jaar langer in stand dan in hetĀ Regeerakkoord 2017Ā werd beschreven. Na 1 januari 2023 wordt de huidige salderingsregeling voorzichtig afgebouwd. Dit houdt in dat de vergoeding voor de teruggeleverde stroom vanaf 2023 elk jaar afneemt. In 2031 zal de huidige salderingsregeling geheel zijn afgebouwd. Als zonnepanelenbezitter hoef jij hiervoor niks te doen, de afbouw van deze regeling gaat vanzelf.

Zonnepanelen blijven financieel aantrekkelijk

Na 2023 zal de vergoeding van de teruggeleverde zonnestroom in twee delen worden gesplitst:

  1. De vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf.
  2. De vergoeding van de overheid voor de energiebelasting.

De overheid zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepanelenbezitters. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter (Solar Magazine, 2019).

‘Er wordt verwacht dat door vermeden inkoop van elektriciteit en de terugleververgoeding van de leverancier voldoende zijn om zonnepanelen voor kleinverbruikers rendabel te laten zijnĀ“, aldus Minister Wiebes.

Daarnaast wordt het afnemen van elektriciteit uit het net duurder. Door zonnepanelen te nemen, wek jij zelf stroom op en hoef je minder stoom af te nemen van het net.

Zonneplan houdt rekening met veranderende salderingsregeling

Zonneplan heeft als uitgangspunt om jou over een installatie te adviseren die precies afgestemd is op jouw verbruik. Wij kiezen hiervoor, omdat jij op deze manier niet gaat overproduceren. Je levert zo min mogelijk terug aan het net en merkt automatisch zo min mogelijk van de afbouwende subsidieregeling. Zonneplan streeft naar een energieneutraal huishouden voor iedereen.