Thuisbatterij

Salderen blijft: 4 redenen om juist nu een thuisbatterij te willen

4 min lezen.
Frank Breukelman
Frank Breukelman
19 februari 2024

De Eerste Kamer heeft besloten dat de salderingsregeling voor zonnepanelen voorlopig in stand blijft. Afbouw zou eigen zonnestroom opslaan in een thuisbatterij ineens een stuk aantrekkelijker gemaakt hebben. Wij zetten echter vier redenen op een rij waarom je tóch – of zelfs juist nu – een thuisbatterij wil hebben.

1 | Door terugleverheffingen wordt zelfconsumptie alsnog belangrijker

Goed, salderen blijft dus, maar toch is de kans groot dat je zelfopgewekte zonnestroom terugleveren met een vast of variabel contract straks minder oplevert. Al vijf energieleveranciers rekenen terugleverkosten, de verwachting is dat de rest spoedig zal volgen. Hoe meer stroom je teruglevert, hoe hoger in de regel de kosten die je daarvoor betaalt. Door een deel van je zonnestroom op te slaan in een batterij en later weer te gebruiken verminder je de hoeveelheid stroom die je het net in voedt.

2 | Zakelijk kun je een groot deel van de investering terugkrijgen

Ben je ondernemer, dan kun je een beroep doen op verschillende aftrekposten, waardoor de investering in een batterij aanzienlijk vermindert. De btw kun je uiteraard terugvragen. Bovendien kun je de thuisbatterij afschrijven, wat inhoudt dat je jaarlijks – bijvoorbeeld gedurende zeven jaar, de periode waarin je garantie hebt – een vast percentage van de investering van je winst mag aftrekken.

Daarnaast is er nog de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Die regelingen maken het mogelijk nog eens 28 en 45,5 procent van de investering af te trekken. Afhankelijk van je winst en dus in welke belastingschijf je valt, kun je op deze manier het grootste deel van je investering terugkrijgen. In het voorbeeld hieronder loopt dit – als je in de hoogste inkomensschijf valt – op tot 88 procent. Wel moet je er rekening mee houden dat je over (een deel van) de opbrengsten van de batterij inkomstenbelasting moet betalen.

3 | Zekerheid van écht groene stroom

Naast financiële redenen, is er ook een meer emotionele reden om een thuisbatterij aan te schaffen, met of zonder salderen. Waar een doorsnee huishouden met zonnepanelen ongeveer een kwart tot een derde van zijn zelfopgewekte stroom zelf verbruikt, kan dit met een thuisbatterij oplopen tot ongeveer twee derde, zo becijferden wij onlangs. Zo gebruik je ook als de zon onder is vaak grotendeels CO2-vrije stroom van je eigen zonnepanelen. Dat gevoel van minder afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en daarmee van fossiele energiebronnen kan ook een goed argument zijn om voor een thuisaccu te gaan.

4 | Thuisbatterijen renderen ook zonder zonnepanelen

Tot slot zorgt het vooralsnog behouden van de salderingsregeling voor ‘nog meer druk op het elektriciteitsnet’. De komende jaren zal het aantal daken met zonnepanelen immers verder toenemen. De overbelasting van het net was juist een van de voorname redenen om de salderingsregeling af te willen bouwen. Met een thuisbatterij die wordt ingezet om bij te dragen aan stabilisatie van het elektriciteitsnet kan je als consument bijdragen aan de oplossing daarvoor. De vergoedingen die hieruit voortvloeien lopen volgens Zonneplan dusdanig hoog op dat je een thuisbatterij in vijf tot zes jaar terug kunt verdienen, onafhankelijk van het al dan niet voortbestaan van de salderingsregeling.

Met een thuisbatterij die reageert op overschotten en tekorten aan groene stroom op het net behaal je niet alleen het hoogste rendement, maar help je de energietransitie. Je zorgt er letterlijk voor dat CO2-vrij opgewekte stroom op meer momenten van de dag beschikbaar is. Bovendien voorkom je dat omvormers van zonnepanelen uitvallen wanneer er té veel zonnestroom dreigt te worden geproduceerd, waarmee anders dus waardevolle zonnestroom verloren zou zijn gegaan.

Frank Breukelman

Frank Breukelman

PR specialist

Frank Breukelman is een van de auteurs op de website van Zonneplan. Zijn interessegebied ligt voornamelijk bij (dynamische) energie, duurzaamheid en (elektrische) mobiliteit.

Opgeleid in de Zonneplan Academy
5 vind ik leuks
Deel dit artikel:

Lees meer