Helder Privacybeleid

Wanneer je onze services gebruikt, vertrouw je ons jouw gegevens toe. Alles wat wij ontwikkelen start daarom met de vraag hoe we jouw privacy kunnen garanderen. In deze privacyverklaring leggen wij in eenvoudige taal uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doelen wij deze gebruiken. Maximale helderheid is voor jou en ons hierin belangrijk. Daarom hebben wij een aantal privacygaranties opgesteld voor onze klanten, website-bezoekers, app-gebruikers en mensen die een aanvraag hebben gedaan voor een Zonneplan.

Ieder verzoek met betrekking tot jouw rechten op het gebied van persoonsgegevens kan jij richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Zonneplan, via privacy@zonneplan.nl. Zonneplan behandelt jouw verzoek binnen 4 weken.

Verwerken van persoonsgegevens

 • Hoe belangrijk is jouw privacy voor Zonneplan?

  Wanneer je energie van ons geleverd krijgt, zonnepanelen laat installeren of onze monitoringsoplossing gebruikt, vertrouw jij ons jouw gegevens toe. Bescherming van deze gegevens is onze prioriteit. Daarom kiezen wij ervoor om onze soft- en hardware zoveel mogelijk zelf te ontwikkelen en te toetsen aan ons privacybeleid. Daarnaast blijven we zoeken naar nieuwe, betere manieren om je persoonlijke gegevens af te schermen.

Vijf heldere privacy garanties:

 • Wij zorgen dat de data jouw eigendom blijft. Jouw persoonsgegevens en data worden niet verkocht aan derde partijen. Daarnaast kan je bij ons gebruik maken van de volgende privacy rechten: inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, overdraagbaarheid en recht op bezwaar. 
 • Wij delen alleen noodzakelijke informatie met derde partijen of na toestemming. Doen wij dit wel, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partners. Daarnaast toetsen wij hun met een eventueel aanvullend BIV of onderzoek op locatie. Zo weten wij of onze partners zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens.
 • Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Heb je contact met ons en heb je een persoonlijk Zonneplan laten opstellen? Dan bewaren we jouw persoonsgegevens maximaal vijf jaar. Word je klant, dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met wet- en regelgeving.
 • Wij nemen uitgebreide beveiligingsmaatregelen. Zonneplan neemt uiteenlopende organisatorische en technische maatregelen om te zorgen dat de beveiliging van persoonsgegevens en jouw privacy zo goed mogelijk beschermt zijn. 
 • Wij ontwikkelen software volgens ‘Privacy by design’. We schrijven onze software en procedures vanaf het begin met privacy als leidraad. Omdat we het zelf ontwikkelen kunnen we bij escalaties snel en accuraat oplossingen doorvoeren.

In onze privacyverklaring leggen wij in eenvoudige taal uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doelen wij deze gebruiken. Daarnaast hebben wij een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld en bij de AP ingeschreven onder FG-nummer FG011390. Onze FG is te bereiken via privacy@zonneplan.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-10-2022. De laatst geldende versie is altijd op de website gepubliceerd.

Verwerken van jouw persoonsgeegevens

 • Wat zijn 'persoonsgegevens'?

  De AVG geeft (in artikel 4) de volgende definitie van persoonsgegevens:

  “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

  Dit betekent dat alle informatie die direct op een individu betrekking heeft, of herleidbaar is tot een individu, persoonsgegevens zijn. Het gaat om gegevens zoals iemands naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum. Maar ook klantnummers, salarisstroken, foto’s, zakelijke telefoonnummers, vingerafdrukken, DNA-materiaal en e-mailadressen zijn persoonsgegevens.

 • Wat houdt 'verwerking van persoonsgegevens' in?

  Verwerking van persoonsgegevens is een breed begrip. Het heeft betrekking op alles wat er met persoonsgegevens, zoals jouw naam, adres of verbruik, gedaan kan worden. Je kan hierbij denken aan het het verzamelen, opslaan, opvragen, gebruiken, koppelen en verwijderen van gegevens uit onze administratie.

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

  Zonneplan bestaat uit Zonneplan B.V. en verbonden rechtspersonen. Waar wij in dit privacystatement spreken van Zonneplan, bedoelen wij Zonneplan en haar groepsmaatschappijen. De groepsmaatschappijen van Zonneplan die persoonsgegevens conform dit privacystatement verwerken zijn:

  Zonneplan B.V. Zonneplan Energie Services B.V. Installatieplan B.V.

  Zonneplan heeft aanvullende privacyverklaringen voor Werken bij Zonneplan.

 • Van wie verwerkt Zonneplan persoonsgegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens van personen die contact met ons hebben gezocht of een overeenkomst met ons hebben gesloten. Dit zijn bijvoorbeeld klanten, website-bezoekers en app-gebruikers, maar ook mensen die via onze website een aanvraag doen of ons telefonisch benaderen. Het is nooit verplicht gegevens aan ons te verstrekken. Voor bepaalde doelen hebben wij wel minimaal bepaalde gegevens nodig.

  Zonneplan heeft een gescheiden privacyverklaring voor Werken bij Zonneplan met informatie over welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel.

 • Welke persoonsgegevens verzameld Zonneplan en hoe worden ze gebruikt?

  Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens. Gegevens kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het uitvoeren van onze werkzaamheden, zoals; het sturen van een offerte, het afsluiten van een energiecontract, het doen van montagewerkzaamheden, het leveren van ondersteuning en garantie, het sturen van een factuur en het voeren van onze financiële administratie.

 • Hoe komt Zonneplan aan persoonsgegevens?

  In de meeste gevallen ontvangen wij de persoonsgegevens direct van jou. Sommige specifieke gegevens halen we uit externe bronnen. Het gaan om de volgende gegevens:

  Informatie die je aan ons verstrekt

  • Registratiegegevens. Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je gebruikt maakt van onze diensten, waaronder je naam, leveringsadres, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en rekeningnummer.
  • Technische gegevens. Geschiktheid van je dak, meter in je woning, aansluitwaarde van de meter, afmetingen van je dak, ligging van je dak, instralingsgegevens, geschat jaarverbruik.
  • Aanvullende gegevens. Gegevens die je mogelijk aan ons verstrekt via social media, de website, applicaties, cookies of door ons te bellen.
  • Feedback en vragen. We verzamelen feedback en reviews over onze dienstverlening. Wanneer je ons benadert, bijvoorbeeld met een vraag aan de klantenservice, kunnen telefoongesprekken of chatsessies opgenomen of gemonitord worden.
  • Financiële gegevens. Denk aan het IBAN nummer voor het afhandelen van de facturen. We vragen ook de EDR kredietwaardigheidsscore om je aanmelding te ondersteunen.
  • Online identificatiegegevens. We verwerken gegevens, waaronder je IP-adres, over je browserinstellingen en het netwerk dat je gebruikt om gebruik te maken van onze Diensten. We slaan wachtwoorden en vergelijkbare beveiligingsinformatie op voor identificatie en toegang tot het account.
  • Voorkeuren. We verwerken gegevens over je favorieten en je interesses, zoals wat je invult op polls. Als toevoeging op de interesses die je direct aan ons opgeeft, kunnen we je voorkeuren ook verkrijgen uit andere door ons verzamelde gegevens. We analyseren bijvoorbeeld ook het gedrag van bezoekers op de website, om deze gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Tenzij je hier geen gebruik van wilt maken.
  • Opwek en verbruiksgegevens. Zonneplan verwerkt met haar Zonneplan ONE omvormer opbrengstgegevens van het zonnepanelensysteem, aangevuld met eventuele fout- en storingscodes. Zonneplan verwerkt met haar Zonneplan Connect jouw energieverbruik via de P1-poort van jouw slimme meter.

  Informatie van externe bronnen

  Om onze dienstverlening te verbeteren gebruiken wij aanvullende openbare informatie van derden. Hierbij kan het gaan om de volgende gegevens:

  • Satelliet en vliegtuigfoto’s: Om een goed Zonneplan te maken meten wij een dak zeer nauwkeurig in met hoge resolutiefoto’s van Cyclomedia. Eventueel worden deze foto’s aangevuld met satellietfoto’s van Google Maps.
  • Postfilter: Als wij reclame-uitingen via post verzenden controleren wij de database van postfilter.nl om te kijken of er een opt-out aanwezig is op het te gebruiken adres. Met Postfilter bepaal je zelf welke geadresseerde reclamepost je wilt ontvangen.
  • Leveranciersgegevens. We verwerken gegevens in het kader van onze marktrol als energieleverancier. Zo krijgen wij aansluit- en meetgegevens van de netbeheerder en hebben we je EAN-code (de code waarmee je aansluiting wordt aangeduid) nodig om de levering van energie door ons mogelijk te maken.
  • Kadastergegevens. Zonneplan raadpleegt kadasterdata om te kijken of er eventuele vergunningsplichten zijn die het plaatsen van zonnepanelen tegenhouden.
  • Contactgegevens huurders. Als wij in opdracht van een woningcorporatie zonnepanelen plaatsen, dan ontvangen wij van deze woningcorporaties informatie in de vorm van adres- en contactgegevens.
  • Betaalgegevens. Wij ontvangen in sommige specifieke gevallen persoonsgegevens van een incassobureau/deurwaarder in het geval dat er betalingsproblemen zijn.
  • Technische gegevens. In het geval dat wij een externe partij inschakelen voor het uitvoeren van opdrachten en/of diensten kunnen wij technische relevante gegevens via deze partner ontvangen. Denk hierbij aan de gegevens die verwerkt worden bij garantiewerkzaamheden in jouw.
 • Welke persoonsgegevens deelt Zonneplan met derden?

  Onze werkwijze is zo ingericht dat wij zo minimaal mogelijk informatie hoeven te delen met derde partijen. Informatie wordt dus alleen gedeeld als dit noodzakelijk is om onze service uit te voeren en enkel met partijen die een passend beschermings- en beveiligingsniveau kunnen garanderen.

  Zo worden onze systemen gehost op servers van Amazon Ierland en zijn onze apps te vinden op de platformen van Apple en Google. Wij maken gebruik van Mollie als derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen en geven we je gegevens door aan de postbezorger van PostNL om informatie bij jou te bezorgen. Mails van Zonneplan worden verstuurd via Ortto en Mailgun. We geven je ook de mogelijkheid om onze klantenservice via Facebook en Twitter te benaderen.

  Dit zijn uitsluitend derde partijen in landen die door de Europese Commissie zijn aangewezen als landen met een vergelijkbaar beschermingsniveau. Voor partijen in de VS geldt dat wij met hen vooraf duidelijke afspraken over de verwerking en bescherming van de gegevens, door gebruik te maken van de EU Model Clauses.

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

 • Verwerkt Zonneplan ook bijzondere persoonsgegevens?

  Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over; gezondheid, gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, politieke opvattingen, het lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, genetische gegevens en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Zonneplan verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

  Verwerken BSN Het BSN is geen bijzonder persoonsgegeven, maar wel een persoonsgegeven met specifieke regelgeving. Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Passende bescherming én een wettelijke bepaling voor het verwerken is noodzakelijk.

  Bij het aanschaffen van zonnepanelen kan iedere consument, volgens Europese wetgeving, een aanvraag doen voor het terugontvangen van de btw. Voor het kunnen doen van deze aanvraag is jouw burgerservicenummer (BSN) noodzakelijk. Voor het verwerken hiervan en het doorgeven van jouw gegevens voor de aanvraag, vragen wij expliciet jouw toestemming.

  Jouw BSN wordt automatisch en versleuteld doorgestuurd aan het bureau dat de aanvraag verzorgt. Jouw BSN is binnen Zonneplan niet inzichtelijk voor medewerkers. Wij hebben middels de Privacyverklaring van die bureaus vastgesteld dat zij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij bewaren deze gegevens totdat de aanvraag is overgedragen aan het bureau.

 • Welke bewaartermijnen hanteert Zonneplan?

  Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk.

  • Heb je contact met ons gehad, maar besluit je geen klant te worden? Dan bewaren we jouw persoonsgegevens maximaal één jaar.
  • Word je wel klant? Dan bewaren wij persoonsgegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tot één jaar na beëindiging van die overeenkomst. Tenzij een wet ons verplicht deze langer te bewaren. Zo moeten we overeenkomsten, facturen en de brongegevens op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen minimaal zeven jaar bewaren.
  • Jouw surfgedrag, IP-adres, browserinstellingen en gebruikte netwerk, alsmede cookies en tracking pixel(s) worden niet langer dan zes maanden bewaard.
  • Persoonsgegevens die we met jouw toestemming verwerken, zoals een e-mailadres waarmee we je kunnen informeren, wissen we onmiddellijk na intrekking van jouw toestemming. Dit is alleen niet het geval als deze gegevens gebruikt moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verplichtingen die volgen uit een eventuele leveringsovereenkomst.

Jouw privacyrechten

 • Wat zijn mijn privacyrechten?

  Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens. Deze leggen we hieronder uit. Wees er wel bewust van dat rechten niet absoluut zijn. Er bestaan altijd uitzonderingen, waardoor we geen gehoor kunnen geven aan je verzoek. Is dit het geval, dan leggen we je precies uit waarom.

  Jouw rechten zijn:

  • Recht op inzage van je persoonsgegevens Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je bij het onderdeel van Zonneplan waar je diensten en/of producten afneemt, kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.
  • Recht op rectificatie van je persoonsgegevens Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht op vergetelheid Je kunt Zonneplan verzoeken om je gegevens te verwijderen. Zonneplan hoeft hier niet altijd aan te voldoen, bijvoorbeeld als Zonneplan wettelijk verplicht is om je gegevens te bewaren of omdat de gegevens nodig zijn om producten of diensten aan je te kunnen leveren.
  • Recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens Je kan bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing of vanwege je specifieke situatie. Dit is alleen van toepassing voor verwerkingen onder de grondslag gerechtvaardigd belang.
  • Recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door Zonneplan onrechtmatig is of als Zonneplan je gegevens niet langer nodig heeft, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid Je kunt Zonneplan verzoeken om de gegevens die Zonneplan van jou heeft ook zelf (elektronisch) te ontvangen. Daarnaast is het ook mogelijk om Zonneplan als verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

  Ieder verzoek met betrekking tot jouw rechten op het gebied van persoonsgegevens kan jij richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Zonneplan. Bereikbaar via privacy@zonneplan.nl.

  Zonneplan behandelt jouw verzoek binnen 4 weken. Voordat wij jouw verzoek in behandeling nemen kan het nodig zijn dat wij jouw identiteit moeten vaststellen.

 • Wanneer kunnen mijn rechten worden beperkt?

  Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens kunnen worden beperkt op grond van wettelijke verplichtingen of bewaartermijnen waaraan Zonneplan moet voldoen. Wijzen wij jouw aanvraag met betrekking tot de uitoefening van jouw rechten af, dan geven wij altijd een duidelijke reden voor deze keuze.

 • Welke regels gelden voor Zonneplan bij de verwerking van persoonsgegevens?

  De Gedragscode Slimme Meters voor Leveranciers en de Gedragscode Verwerking voor Overige Diensten Aanbieders zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt.

Bescherming van jouw data

 • Hoe beveiligd Zonneplan mijn gegevens?

  Wij voeren in de organisatie een breed en bewust privacybeleid. Zo kunnen wij de beveiliging van jouw persoonsgegevens en privacy garanderen. Een greep uit onze organisatorische maatregelen:

  • Klantgegevens kunnen alleen worden ingezien door daartoe bevoegde personen. Wij maken gebruik van een zogenaamde autorisatiematrix.
  • Ieder kwartaal krijgen Zonneplanners voorlichting en een case over privacy gericht handelen.
  • Zonneplan heeft een clean-desk en clear-screen policy, met een verbod op het gebruik van USB-sticks en lokale on- en offline documenten.
  • Zonneplan beoordeelt iedere partner op privacy bekwaamheid en maakt met haar partners afspraken over privacy.
  • Bij iedere marketingcampagne wordt de impact op privacy bekeken en afgewogen.
  • Er wordt een verwerkingsregister bijgehouden van alle gegevensverwerkingen per afdeling.
  • Er is een Functionaris gegevensbescherming aangesteld.
  • Zonneplanners zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding en om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

  Naast organisatorische maatregelen is een goede technische beveiliging belangrijk. Zonneplan verricht alle development werkzaamheden in-house. Dit maakt de online beveiliging overzichtelijk en dus veiliger. Zonneplan neemt hierin onder andere de volgende stappen:

  • Binnen Zonneplan worden zowel de computersystemen als de netwerk elementen beveiligd met firewalls, anti-virus programma’s en ddos preventie. Onze WiFi netwerken zijn gescheiden en beveiligd met een sterk wpa-2 wachtwoord. En netwerken zijn buiten af niet te benaderen vanuit een niet bekend ip adres.
  • Ook worden er backups gemaakt van netwerkconfiguraties, zodat we bij eventuele uitval of aanvallen hier direct op kunnen inspelen.
  • Onze Windows 10 en macOS systemen werken de software-updates volgens schema bij. Mochten deze beschikbaar zijn, dan worden deze geïnstalleerd.
  • De inlog voor het Zonneplan CRM verloopt via Multifactor Authenticatie.
  • De website, het CRM en het berichtenverkeer zijn versleuteld via HTTPS en beveiligd met een firewall.
  • Persoonsgegevens worden opgeslagen in databases binnen de Europese Unie. De databases zijn niet rechtstreeks benaderbaar en beveiligd met een SSL verbinding.
  • Zonneplan zorgt voor minimalisatie en actualisatie van persoonsgegevens en hanteert zo kort mogelijke bewaartermijnen.
  • Zonneplan versleutelt persoonsgegevens en pseudonimiseert wanneer dat mogelijk is.
 • Hoe kan ik een datalek melden?

  Bij Zonneplan vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Toch kan een zwakke plek in één van onze systemen voorkomen. Mocht je een zwakke plek gevonden hebben, dan horen wij dit graag. Wij kunnen dan zo snel mogelijk maatregelen treffen.

  Wij vragen jou:

  • Om jouw bevindingen te mailen naar privacy@zonneplan.nl.
  • Om je bevindingen te versleutelen zover dit mogelijk is. Dit voortkomt dat de informatie in verkeerde handen valt.
  • Het probleem niet te misbruiken door meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen.
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost.
  • Alle (vertrouwelijke) gegevens verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

  Wat wij beloven:

  • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk.
  • Wij reageren binnen 3 dagen op jouw melding. Wij geven een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Wanneer jij je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden, zullen wij met betrekking tot de melding geen juridische stappen tegen jou ondernemen.
  • Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen, tenzij dat wettelijk verplicht is. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
  • In de berichtgeving over het gemelde probleem kunnen we jouw naam vermelden als ontdekker. Dit is afhankelijk van jouw voorkeur.
  • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.
 • Wat doet Zonneplan met mijn verbruiks- en opbrengstdata?

  Zonneplan gebruikt jouw opbrengstdata voor administratieve processen. Zo stuurt Zonneplan iedere maand een factuur en sturen we jaarlijks een jaarafrekening op basis van jouw daadwerkelijke verbruik. Dit doet we op basis van de data die binnenkomt via de zogenaamde P4-poort van jouw Slimme meter. Deze P4-poort wordt door iedere energieleverancier in Nederland gebruikt om jouw gas- en stroomverbruik in te zien.

  Daarnaast laat Zonneplan ook jouw verbruik en opbrengst zien in de Zonneplan app. Deze data komt via de Zonneplan Connect die in de P1-poort van jouw slimme meter is geklikt. Op basis van deze data kunnen we in de toekomst aanbevelingen doen om slimmer om te gaan met energie.

 • Hoe veilig is de IOT van Zonneplan?

  IOT apparaten zijn vaak slecht beveiligd. Naast dat data niet zomaar met landen buiten de EU gedeeld mag worden volgens de AVG, is het gevaarlijk. Jouw energiedata zijn persoonsgegevens die je niet in verkeerde handen wilt laten vallen.

  Daarom heeft Zonneplan de monitoringssoftware van haar Zonneplan ONE omvormer en Zonneplan Connect stick zelf ontwikkeld. Jouw data wordt via een 4G-verbinding doorgestuurd naar servers van Zonneplan.

  Elk bericht dat verstuurd wordt tussen tussen de Zonneplan ONE omvormer, de Zonneplan Connect stick, de Zonneplan servers en de Zonneplan app zijn end-to-end encrypted. De end-to-end encryptie zorgt ervoor dat alleen jij en Zonneplan de data in kan zien. Hierdoor is jouw opbrengstdata veilig en kunnen ze niet in verkeerde handen terechtkomen

Privacy informatie

 • Waar kan ik terecht met een privacyvraag of klacht?

  VIeder verzoek met betrekking tot jouw rechten op het gebied van persoonsgegevens kan jij richten aan de FG van Zonneplan, via privacy@zonneplan.nl. Zonneplan behandelt jouw verzoek binnen 4 weken.

  Voordat wij jouw verzoek in behandeling nemen, kan het nodig zijn dat wij je identiteit moeten vaststellen

 • Kan Zonneplan haar privacy statement aanpassen?

  Ja. Ons privacy statement mogen wij van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. De meest actuele versie van ons privacy statement vind je terug op onze website.

 • Verwerkingsverantwoordelijke

  Zonneplan B.V.
  Burgemeester Roelenweg 13
  8021 EV Zwolle

  E info@zonneplan.nl

  KVK-nummer 56968329

Cookie statement

 • Hoe kan ik mijn cookies verwijderen?

  Het eenmalig verwijderen van cookies in jouw browser

  Hoe je met cookies omgaat, hoe je ze weigert en hoe je ze verwijdert, dat leggen wij uit voor de browsers Chrome, Windows Edge, Safari, Firefox en Internet Explorer. Let wel op: het verwijderen van cookies kan op sommige websites ervoor zorgen dat je je opnieuw moet inloggen of iets opnieuw moet instellen.

  Stappen in Chrome

  1. Klik rechts bovenin op de drie puntjes. Ga naar Geschiedenis door op Geschiedenis te klikken. Klik links bovenin op Browsergegevens wissen.
  2. In het volgende menu kun jij kiezen voor welke tijdsperiode je de gegevens wilt wissen. Daaronder kunt je kiezen welke gegevens je wilt wissen. Om de cookies te verwijderen vink je ‘Cookies en andere sitegegevens’ aan.
  3. Druk vervolgens op de knop ‘gegevens wissen’.

  Stappen in Firefox

  1. Klik rechts bovenin op de drie streepjes. Ga naar Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
  2. Vervolgens klikt je op ‘Alle verwijderen’.

  Stappen in Windows Edge.

  1. Klik rechts bovenin op de drie puntjes. Ga naar Instellingen. Klik vervolgens bij Browsegegevens wissen op ‘Kies wat u wilt wissen’.
  2. Vink hier ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan. Klik daarna op ‘Wissen’. Stappen in Safari
  3. Ga in Safari naar Safari. Ga vervolgens naar Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens en klik op ‘Verwijder alles’ om de cookies te verwijderen.

  Stappen in Internet Explorer

  1. Klik rechts bovenin op het tandwiel. Kies vervolgens voor Internetopties. In het tabblad wat verschijnt klikt je bij ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen…’
  2. Om de cookies te verwijderen vink je ‘Cookies en websitegegevens’ aan en klik je op ‘Verwijderen’.

  Het automatisch verwijderen van cookies in uw browser

  Je kunt cookies ook automatisch laten verwijderen als je de browser afsluit. Op die manier blijft informatie nooit lang bewaard en kan je niet gevolgd worden.

  Stappen in Chrome

  1. Klik rechts bovenin op de drie puntjes en ga naar Instellingen.
  2. Helemaal onderin dit menu klik je op de optie ‘Geavanceerd’. Er komt een pagina met privacy-opties in beeld.
  3. Klik bij ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Instellingen voor content’. Vervolgens klik je op ‘Cookies’ en kies je voor de optie ‘Lokale gegevens alleen bewaren totdat je je browser sluit’.

  Stappen in Windows Edge

  1. Klik rechts bovenin op de drie puntjes. Ga naar instellingen, en klik onder ‘Browsegegevens wissen’ op ‘Kies wat u wilt wissen’. Selecteer hier ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’.
  2. Bij de optie ‘Dit altijd wissen bij sluiten van browser’ zet je het schuifje op Aan. Stappen in Safari
  3. Ga in Safari naar Safari. Ga hier naar Voorkeuren > Algemeen > Verwijder onderdelen uit geschiedenis en zet dit op ‘Na één dag’.

  Stappen in Firefox

  1. Klik rechts bovenin op de drie streepjes. Ga naar Opties > Privacy.
  2. Hier kan je de optie ‘Geschiedenis onthouden’ veranderen in ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
  3. Klik onder ‘Cookies van websites accepteren’ bij ‘Bewaren totdat’ op ‘Ik Firefox afsluit’.

  Stappen in Internet Explorer

  1. Klik rechts bovenin op het tandwiel. Kies vervolgens Internetopties.
  2. Klik bij ‘Browsegeschiedenis’ de optie ‘Browsegeschiedenis verwijderen bij afsluiten’ aan en klik daarna op ‘OK’.

  Het weigeren van Cookies van derden

  Kies je ervoor om alle cookies in jouw browser te weigeren, dan zullen veel sites niet meer goed werken. Het is daarom beter om cookies selectief toe te staan. Browsers maken onderscheid tussen nuttige cookies van de site die jij bezoekt en cookies van derden. zoals van advertentienetwerken.

  Stappen in Chrome

  1. Klik rechts bovenin op de drie puntjes en ga naar instellingen.
  2. Helemaal onderin dit menu klik je op de optie ‘Geavanceerd’. Er komt een pagina met privacy-opties in beeld.
  3. Kies bij ‘Privacy en beveiliging’ voor ‘Instellingen voor content’ en klik vervolgens op ‘Cookies’. Vink hier de optie ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren ‘ aan.

  Stappen in Windows Edge

  1. Klik rechts bovenin op de drie puntjes en ga naar instellingen.
   1. Klik onder ‘Geavanceerde instellingen’ op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’.
  2. Vink onder ‘Cookies’ aan ‘Alleen cookies van derden blokkeren’

  Stappen in Safari

  1. Ga in Safari naar Safari. Ga vervolgens naar Voorkeuren > Privacy.
  2. Vink bij ‘Cookies en websitegegevens’ aan ‘Alleen van sites die ik bezoek’.

  Stappen in Firefox

  1. Klik rechts bovenin op de drie streepjes. Klik op Opties en kies Privacy.
  2. Hier kun je de optie ‘Geschiedenis onthouden’ veranderen in ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
  3. Kies bij ‘Cookies van derden accepteren’ voor ‘Nooit’

  Stappen in Internet Explorer

  1. Klik rechts bovenin op het tandwiel. Kies vervolgens voor Internetopties.
  2. Kies bovenin voor ‘Privacy’ en klik op ‘Geavanceerd’.
  3. Kies bij ‘Eigen cookies’ voor ‘Accepteren’ en kies bij ‘Cookies van derden’ voor ‘Blokkeren’. Klik daarna op ‘OK’.

  Flashcookies en Adblockers

  Bij het blokkeren van alle cookies van derden, werken sommige websites minder goed. Daarom is het verstandiger om alleen de ongewenste cookies van advertentienetwerken te weren. Hiervoor bestaan ‘adblockers’. Deze adblockers zorgen voor het selectief uitschakelen van ongewenste cookies. Adblockers werken met lijsten van te blokkeren cookies, dus niet alles wordt meteen geblokkeerd.

  Flashcookies verwijderen Flashcookies doen hetzelfde als normale cookies, maar je moet ze anders beheren.

  Flash verwijderen Door Flash Player van jouw computer te verwijderen voorkomt je dat Flashcookies worden geplaatst. Je verbetert zo ook jouw veiligheid, omdat er in de software regelmatig lekken ontdekt worden die hackers misbruiken. Er zijn verwijderinstructies voor Windows en Mac Os.

  Handmatig verwijderen Jij kunt ook handmatig een flashcookie verwijderen. Dit kan via de site van de makers van Flash.

  1. Ga naar de website van Macromedia.
  2. Hier krijg je een webpagina met daarin een Flash-venster.
  3. Klik in het venster op ‘Alle sites verwijderen’.
 • Van welke Cookies maakt Zonneplan gebruik?

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op jouw apparaten zet om bepaalde gegevens te onthouden. Dankzij cookies kunnen wij zien hoe jij onze website gebruikt, kunnen wij gericht adverteren en bovendien de website instellingen onthouden die jij het prettigst vindt.

  De cookies van Zonneplan bevatten geen persoonlijke informatie en zijn veilig voor jouw pc, laptop, telefoon of tablet. In jouw internetbrowser kun je altijd cookies verwijderen. Ook kun je instellen of je cookies wilt accepteren.

  Zonneplan kent twee type cookies:

  Functioneel & analyserend

  Dit zijn de cookies die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de website werkt zoals jij verwacht. Bovendien kunnen wij hiermee analyseren hoe we jouw website ervaring kunnen verbeteren en nog relevanter voor je kunnen maken. We gebruiken hiervoor:

  • Zonneplan. Dit cookie komt van Zonneplan en bevat tijdelijke informatie van je websitebezoek.
  • Intercom. De gegevens die hiervoor door Intercom worden verwerkt, zijn browsergegevens en gegevens die door jou worden ingevuld in het contactformulier of in een chatgesprek.
  • Google Analytics. Deze cookie komt van Google en hiermee tellen we hoeveel bezoekers er op onze website zijn en hoe de pagina wordt gebruikt.

  Bekijk de complete lijst cookies die wij gebruiken

  Persoonlijk

  Zonneplan maakt gebruik van cookies, die ons in staat stellen de ervaring op onze website te verbeteren. En jou na het bezoek aan onze site, e-mails, banners en video’s te tonen. Zonneplan gebruikt de volgende persoonlijke cookies:

  • Facebook Remarketing. Deze cookie komt van Facebook en laat na een bezoek aan Zonneplan advertenties zien van Zonneplan op Facebook.
  • Google Remarketing. Deze cookie komt van Google en laat na een bezoek aan Zonneplan advertenties van Zonneplan zien op externe websites in het Google netwerk.
  • Hotjar.  Deze tool registreert het klik en scrollgedrag van jouw bezoek op onze website. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina’s; de browser die je gebruikt; het gebruikte type apparaat en besturingssysteem. Hierdoor kunnen we de ervaring op onze website verbeteren.
  • Autopilot. Deze e-mailmarketingsoftware verzamelt bezoekersgedrag en wanneer je een contactformulier invult dant sturen we jou gepersonaliseerde e-mails met informatie die relevant voor jou is.

  Bekijk de complete lijst cookies die wij gebruiken.

  Bekijk ons cookiestatement voor nog meer informatie.