Wanneer stijgt of daalt de gasprijs?

Factoren die de gasprijs beïnvloeden

Gas is een van de belangrijkste energiebronnen die we gebruiken in ons dagelijks leven. Je gebruikt het onder andere voor het verwarmen van je huis of tijdens het koken. Soms stijgt de gasprijs, en soms daalt de prijs. In dit artikel bespreken we wanneer dit gebeurt, en wat de mogelijke oorzaken zijn van deze schommelingen.

De factoren die we bespreken:

 • Vraag en aanbod
 • Olieprijs
 • Opslagniveaus
 • Seizoensinvloeden
 • Milieufactoren en energietransitie
 • Energiebeleid en regelgeving

Factoren die de gasprijs beïnvloeden

De gasprijs is afhankelijk van verschillende factoren. Het begrijpen van deze factoren kan ons helpen te begrijpen wanneer we een stijging of daling van de gasprijs kunnen verwachten.

Wereldwijde vraag en aanbod

De wereldwijde vraag naar gas speelt een cruciale rol bij het bepalen van de gasprijs. Als de vraag groter is dan het aanbod, zal de prijs stijgen. Omgekeerd, als het aanbod groter is dan de vraag, zal de prijs dalen. Factoren zoals economische groei, weersomstandigheden en politieke gebeurtenissen kunnen de vraag naar gas beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is wanneer er sprake is van een koude winter, waarbij de vraag naar gas voor verwarming stijgt; dit leidt tot een stijging van de gasprijs.

Olieprijs

Er is een sterke correlatie tussen de prijs van olie en gas, omdat gas vaak wordt gewonnen uit olievelden. Als de olieprijs stijgt, kan dit leiden tot een stijging van de gasprijs. Dit komt doordat hogere olieprijzen de kosten van gaswinning en -verwerking kunnen verhogen. Bijvoorbeeld, als er geopolitieke spanningen zijn in een belangrijke olieproducerende regio, kan dit de olieprijs verhogen en uiteindelijk ook de gasprijs beïnvloeden.

Opslagniveaus

De opslagniveaus van gas spelen een rol bij het bepalen van de gasprijs. Als de opslagniveaus laag zijn, kan dit leiden tot een stijging van de prijs, omdat er minder gas beschikbaar is. Aan de andere kant, als de opslagniveaus hoog zijn, kan dit leiden tot een daling van de prijs. Bijvoorbeeld, als er een periode is geweest van overvloedige gasproductie en de opslagniveaus vol zijn, kan dit leiden tot een daling van de gasprijs.

Seizoensinvloeden

De gasprijs kan ook worden beïnvloed door seizoensgebonden factoren. Tijdens de wintermaanden is de vraag naar gas meestal hoger vanwege de behoefte aan verwarming. Dit kan leiden tot een stijging van de gasprijs. In de zomermaanden is de vraag over het algemeen lager, wat kan leiden tot een daling van de prijs. Een voorbeeld hiervan is wanneer de zomer buitengewoon warm is, waardoor de vraag naar gas voor koeling en airconditioning toeneemt, wat op zijn beurt de gasprijs kan beïnvloeden.

Milieufactoren en energietransitie

Naast de genoemde factoren die de gasprijs beïnvloeden, is het belangrijk om ook rekening te houden met milieufactoren en de toenemende aandacht voor duurzaamheid en energietransitie. De wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en over te schakelen op schonere energiebronnen hebben invloed op de gasprijs. Maatregelen zoals koolstofbelastingen en subsidies voor hernieuwbare energie kunnen de vraag naar gas beïnvloeden en daardoor de prijs beïnvloeden. Bovendien kan de groeiende populariteit van alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, leiden tot verschuivingen in de energiemarkt en een mogelijke impact hebben op de gasprijs.

Energiebeleid en regelgeving

Overheidsbeleid en regelgeving spelen een belangrijke rol in het beïnvloeden van de gasprijs. Energiebeleid kan gericht zijn op het stimuleren van de transitie naar duurzame energiebronnen en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dit kan leiden tot prijsregulering, belastingen of subsidies die de gasprijs beïnvloeden. Daarnaast kunnen geopolitieke overwegingen en internationale handelsverdragen ook van invloed zijn op de gasprijzen, met name in regio’s waar gasafhankelijkheid een politiek gevoelig onderwerp is.

Andere factoren

Naast de genoemde factoren kunnen ook geopolitieke gebeurtenissen, wisselkoersen en overheidsregulering de gasprijs beïnvloeden. Bijvoorbeeld, als er politieke instabiliteit is in een belangrijke gasproducerende regio (denk aan de oorlog in Oekraïne), kan dit de prijs van gas beïnvloeden. Daarnaast kan de wisselkoers tussen valuta’s ook een rol spelen, aangezien gas vaak internationaal wordt verhandeld en prijzen kunnen worden beïnvloed door valutaschommelingen.

Veelgestelde vragen

 • Waar kan ik de gasprijs zien?

  Je kunt de gasprijs inzien op de website van jouw energieleverancier of door online prijsvergelijkingswebsites te raadplegen die de actuele gasprijzen tonen. Ook kun je bij Zonneplan de dagprijzen van vandaag en morgen zien: bekijk de gasprijzen.

 • Hoe kan ik mijn gasverbruik verminderen?

  Je kunt jouw gasverbruik verminderen door energiezuinige apparaten te gebruiken, je huis goed te isoleren en bewust om te gaan met het gebruik van gas, zoals het reguleren van de thermostaat en het verminderen van warm waterverbruik. Je kunt bijvoorbeeld de thermostaat lager zetten wanneer je niet thuis bent of dikke gordijnen gebruiken om warmteverlies te verminderen.

Deel dit artikel: