Energieopslag

Een thuisbatterij als slimme investering: reactie op RTL Nieuws

4 min lezen.
Frank Breukelman
Frank Breukelman
12 februari 2024

In een recent artikel van RTL Nieuws, gebaseerd op een onderzoek van CE Delft, wordt gesteld dat het terugverdienen van een thuisbatterij ‘onmogelijk’ zou zijn. Dit standpunt verdient de nodige nuancering, vooral gezien de snelle ontwikkelingen in de markt voor thuisbatterijen, waaronder de introductie van onze innovatieve Zonneplan thuisbatterij. Het onderzoek van CE Delft biedt waardevolle inzichten, maar baseert zich op een marktcontext en prijzen die inmiddels al niet meer actueel zijn. Hieronder lichten we toe hoe recente ontwikkelingen en technologische vooruitgang de potentie van thuisbatterijen in een compleet ander daglicht plaatsen.

Samenvatting

  • Aanschafprijzen zijn sterk gedaald, mede door mogelijkheid btw terug te vragen
  • Bij handel op onbalans maakt niet alleen opslagcapaciteit, maar vooral een hoog vermogen het verschil
  • Verwachtingen kun je niet baseren op een jaar als 2022 met buitensporige energieprijzen
  • Er zijn meer markten dan ‘de onbalansmarkt’ om rendement te halen uit netstabilisatie
  • Een slim aangestuurde thuisbatterij van Zonneplan verdien je binnen vijf jaar terug

Reflectie op de aanschafprijs

CE Delft verwijst in haar onderzoek weliswaar naar de verwachte aanschafprijzen van thuisbatterijen in 2024, maar baseert zich daarbij wel op de situatie in 2023. De markt voorspellen kan immers niemand. Waar het bedrijf uitgaat van een 10 kWh/5 kW opstelling voor 8000 euro, bieden wij inmiddels een batterij met dezelfde capaciteit en zelfs het dubbele vermogen aan voor 5990 euro. Dit illustreert enerzijds een significante prijsdaling, deels gebaseerd op het destijds kennelijk onbekende inzicht dat de btw in veel gevallen terug te vragen is. Anderzijds is er ook sprake van een verbetering in prijs-prestatieverhouding, waardoor een snellere terugverdientijd mogelijk is. Over de impact van het verschil in vermogen lees je straks meer.

De introductie van de Zonneplan thuisbatterij markeert een belangrijke stap voorwaarts in batterijtechnologie en energiebeheer. Onze batterij biedt niet alleen meer capaciteit en vermogen voor een lagere prijs, maar is ook ontworpen om optimaal te presteren in combinatie met slimme energiemanagementsystemen zoals Zonneplan Powerplay. Dit energieplatform stelt batterijen in staat om actief deel te nemen aan diverse energiemarkten, waardoor de potentie voor rendement verder toeneemt. Dit is iets wat in het onderzoek van CE Delft alleen naar voren komt als hypothetisch en iets voor de toekomst. De toekomst is echter nu al en ziet er, gezien de ontegenzeggelijke groei van het aantal hernieuwbare energiebronnen de komende jaren, rooskleurig uit voor de thuisbatterij!

Actualiteit van energiemarktprijzen

Verder is het cruciaal om de dynamiek van energiemarktprijzen in perspectief te plaatsen. Hoewel CE Delfts analyse zich richt op de prijzen van 2022, een jaar dat door de Russische inval in Oekraïne werd gekenmerkt door uitzonderlijke prijsschommelingen, baseren wij onze rendementsberekeningen op een meer gestabiliseerde marktsituatie en actuele prijsontwikkelingen. Dit biedt een realistischer beeld van de potentiële opbrengsten en onderstreept het belang van het bijhouden van markttrends voor een accurate beoordeling.

Desondanks is het opmerkelijk dat wij met een simulatie van het daadwerkelijk handelen van een batterij op basis van de prijzen in 2023 alsnog bijna 75 procent meer rendement behalen dan hetgeen CE Delft voor mogelijk houdt. Dat komt natuurlijk voornamelijk doordat onze thuisbatterij met 10 kW vermogen kan laden, wat betekent dat je in een bepaalde periode simpelweg dubbel zoveel stroom kunt opslaan of terugleveren dan met de 5 kW waarvan CE Delft uitgaat. De impact van het vermogen van een batterij is voor een thuisbatterij die handelt op basis van prijzen die elk kwartier veranderen dan ook enorm.

Er is meer dan ‘de onbalansmarkt’

Tot slot stuurt Zonneplan de Nexus thuisbatterij niet alleen aan op basis van de prijzen op de onbalansmarkt. Afhankelijk van de situatie op het elektriciteitsnet kan het bijvoorbeeld interessant zijn om primair regelvermogen of reservevermogen te leveren of in te spelen op bijvoorbeeld de intradaymarkt. Daarnaast gaan er markten ontstaan die dienen om op lokaal niveau netcongestie te verhelpen. Al deze energiemarkten zijn of worden gekoppeld aan Zonneplan Powerplay, het energieplatform dat de batterijen aanstuurt. Door voortdurend te scannen op het hoogste rendement en daarnaar te handelen behaalt de Zonneplan thuisbatterij in combinatie met Powerplay meer rendement dan welke andere batterij dan ook. Een terugverdientijd van vijf jaar is daarbij niet uit de lucht gegrepen, maar gebaseerd op historische marktprijzen, resultaten uit eerdere installaties en een conservatieve kijk op toekomstige marktverwachtingen. Daarmee is het verwachte rendement dat wij tonen zelfs nog voorzichtig ingeschat.

Al met al erkennen we de waarde van onderzoek naar de rentabiliteit van thuisbatterijen. Ook het feit dat er de laatste weken door diverse media bericht wordt over thuisaccu’s, geeft aan dat het onderwerp meer en meer op de agenda komt te staan. Discussie is daarbij goed, al is het wel belangrijk dat we niet kijken naar ‘de thuisbatterij’ als allesomvattend concept, maar naar de verschillende innovatieve manieren waarop we accu’s kunnen inzetten. Daarnaast benadrukken we de noodzaak om rekening te houden met de snelle vooruitgang in technologie en marktdynamiek. Bij Zonneplan streven we ernaar om met ons Powerplay energieplatform een voortrekkersrol te spelen in deze transitie, met als doel het realiseren van een duurzamere en efficiëntere energievoorziening voor iedereen.

Frank Breukelman

Frank Breukelman

PR specialist

Frank Breukelman is een van de auteurs op de website van Zonneplan. Zijn interessegebied ligt voornamelijk bij (dynamische) energie, duurzaamheid en (elektrische) mobiliteit.

Opgeleid in de Zonneplan Academy
254 vind ik leuks
Deel dit artikel:

Lees meer