De PID test

PID staat voor Potential Induced Degradion wat vrij vertaald 'mogelijke interne afbraak' betekent. Op het eerste gezicht zien zonnepanelen er vrijwel altijd kwalitatief goed uit. Toch kunnen slechte cellen op termijn zorgen voor opbrengst problemen. De PID test is een essentiële controle die elk zonnepaneel met een TUV keurmerk ondergaat. Tijdens de controle wordt er gekeken naar het elektrische verlies dat de zonnepanelen kunnen ondervinden. Een veelvoorkomend probleem is dat de soldeerverbinding van de zonnecellen niet goed is uitgevoerd. Een gevolg hiervan is dat een zonnepaneel kan uitvallen, terwijl het systeem gewoon doorwerkt. In het ergste geval is het zelfs mogelijk dat uw hele systeem stopt met werken.Kwaliteitseisen voor zonnepanelen

Deze kwaliteitseisen houden in dat de aansluitingen, alle weeromstandigheden moet kunnen doorstaan. Juist omdat je met elektrische verbindingen werkt, is een naadloze aansluiting essentieel omdat er anders vocht bij de aansluiting kan komen. Deze kwetsbare punten worden getest tijdens de PID test. Tijdens een PID test worden de zonnepanelen één week lang onder een hoge negatieve spanning gezet. Door deze hoge spanningen worden extreme situaties nagebootst, extreme situaties die nergens in de wereld voorkomen. De zonnepanelen moeten na deze test nog minimaal 95% van de werking hebben. Deze extreme omstandigheden staan gelijk aan tientallen jaren gebruik.

Zie ook: EL test